Ukraińska Cerkiew Prawosławna


2018.12.23 09:53

Kijów: moskiewska Cerkiew na Ukrainie ma zmienić nazwę


2018.12.19 13:57

Zwierzchnik polskiej Cerkwi wsparł w liście Rosyjską Cerkiew Prawosławną na Ukrainie


2018.12.16 11:41 Foto

Czy sobór zjednoczeniowy ukraińskiej Cerkwi wzmocni Poroszenkę?


2018.12.15 17:06

Biskup Epifaniusz zwierzchnikiem autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego


2018.12.15 08:15

Kijów w oczekiwaniu wyników soboru, który zerwie więzi z Moskwą


2018.11.14 09:10

Poroszenko spotkał się z ukraińskimi biskupami podległymi Moskwie