Zwierzchnik polskiej Cerkwi wsparł w liście Rosyjską Cerkiew Prawosławną na Ukrainie


Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa napisał list do zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi na Ukrainie, metropolity Onufrego.

Jak napisano w komunikacie prasowym Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu, „duchowny wyraził zaniepokojenie w związku z kryzysową sytuacją, do której doszło w życiu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w wyniku nielegalnych działań Patriarchatu Konstantynopolitańskiego”.

Wiadomości
Biskup Epifaniusz zwierzchnikiem autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
2018.12.15 17:06

Polski metropolita miał odnieść się w swoim piśmie do decyzji Polskiej Cerkwi Prawosławnej z 9 maja 2018 r., która zastrzegła, że “jeżeli występujące obecnie nastroje cerkiewne na Ukrainie nie zostaną uspokojone w odpowiedni sposób, spowoduje to rozłam i grzeszne pokusy”.

– Na razie widzimy, że tak się wydarzyło. Jesteśmy tym zaniepokojeni. Życie Cerkwi i wiara człowieka to nie są żarty – cytuje słowa abp Sawy portal Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie.

Zwierzchnik polskich prawosławnych zapewnił metropolitę Onufrego „i wszystkich wiernych, że stoi na gruncie czystości wiary określonej przez naukę dogmatyczno-kanoniczną Świętej Cerkwi Prawosławnej”. Jak podaje portal Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie, Sawa przesłał wyrazy bratniej miłości i zapewnił o swojej modlitwie.

W sobotę w Kijowie odbył się sobór zjednoczeniowy dwóch ukraińskich cerkwi niekanonicznych, który wyłonił swojego zwierzchnika. Został nim 39-letni Epifaniusz (Dumenko), dotychczasowy biskup perejasławski i białocerkiewski, który po wyborze otrzymał tytuł metropolity kijowskiego i całej Ukrainy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował, że tomos (akt nadania autokefalii) nowej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy zostanie wręczony metropolicie Epifaniuszowi 6 stycznia, w dniu wigilii Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego.

Wiadomości
Czy sobór zjednoczeniowy ukraińskiej Cerkwi wzmocni Poroszenkę?
2018.12.16 11:41

Biełsatowi nie udało się uzyskać komentarza ze strony Polskiej Cerkwi Prawosławnej.

jb/belsat.eu

Aktualności