Rada Republiki

Białoruski parlament uchwalił szereg represyjnych ustaw
Rada Republiki przyjęła dziś pakiet ustaw, które poważnie ograniczają wolność zgromadzeń, wolność słowa i rozszerzają pojęcie “ekstremisty” na pokojowo działających przeciwników reżimu.
21.04.2021