Rada Ministrów

Rząd zapowiedział stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią
Stan wyjątkowy będzie wprowadzony w pasie przygranicznym o głębokości około 3 km od granicy z Białorusią. Obejmie 183 miejscowości.
31.08.2021