poroszenko

Biskup Epifaniusz zwierzchnikiem autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
15.12.2018