antykomunizm

Cerkiew ogłosiła nowych męczenników podlaskich - ofiary żołnierzy „Burego”
Na Podlasiu trwają cerkiewne uroczystości włączenia do grona męczenników chełmskich i podlaskich ofiar podziemia niepodległościowego z 1946 r. ze wsi Zaleszany i kilku innych okolicznych miejscowości. Wcześniej decyzje w tej sprawie podjął Sobór Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
26.07.2020