Андрей Скурко

Białoruś: redaktorom niezależnej Naszej Niwy grozi 2,5 roku kolonii karnej
Dziennikarze są w areszcie śledczym od 8 miesięcy.
14.03.2022