Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: szlacheckie siedziby w rejonie lidzkim


Odwiedzamy Tarnowo – siedzibę rodziny Mawrosów i Małogrudę – wieś położoną nad brzegiem rzeki Dzitwy.

Zobacz też
Komentarze