Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Śladami Napoleona Ordy w Grodnie, Porozów i majątek Bogudzięki


Napoleon Orda: malarz, kompozytor i powstaniec listopadowy, autor dokumentacji rysunkowej ziem b. I Rzeczpospolitej. W swoich rysunkach sportretował też Grodno przed wielkim pożarem w 1885 r.

A także: dworek w majtku Bogudzięki i miasteczko Porozów położone w pobliżu Puszczy Białoruskiej. Na historyczną wędrówkę zaprasza Aleksy Szota.

Zobacz też
Komentarze