Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Nowogródek w okresie XX-lecia międzywojennego

Historia Nowogródka związana jest nie tylko z Adamem Mickiewiczem. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę stał się on stolicą województwa. Z tych czasów pozostało też wiele ciekawych zabytków, o których opowiada Aleksy Szota.

jb/ belsat.eu/pl

Zobacz też

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża