Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Iszczouna i Żołudek


Odcinek poświęcony wsiom Iszczouna oraz Żołudek w rejonie szczuczyńskim siedzibie rodu Tyzenhauzów

Zobacz też
Komentarze