Nad Niemnem Polacy z Białorusi na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie / Nad Niemnem


Warsztaty nauczycielskie w centrum edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Polacy z Białorusi na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Aleksy Szota i międzywojenne zabytki Brześcia.

Zobacz też
Komentarze