Nad Niemnem Nad Niemnem: Polska Macierz Szkolna – aktywizacja nauczania języka polskiego dla dorosłych


Wystawa z okazji 25-lecia Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Polska Macierz Szkolna – aktywizacja nauczania języka polskiego dla dorosłych. XX Parafiada Dzieci w Diecezji Grodzieńskiej. Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Kiemieliszki, Gradowszczyzna, Michaliszki – zabytki sakralne dawnej południowej Wileńszczyzny.

Zobacz też
Komentarze