Nad Niemnem Nad Niemnem: „Kaziuki” w Grodnie


Dzień Mowy Ojczystej w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. „Mam Talent”: konkurs muzyczny w polskiej szkole społecznej przy ZPB w Grodnie. „Kaziuki” w Grodnie. Aleksy Szota w wędrówce po ziemi sopoćkińskiej.

Zobacz też
Komentarze