Lenin z Sopoćkiń: losy jego pomnika w najbardziej polskimi miasteczku na Białorusi / Nad Niemnem

Dziś w programie:

  • Lenin z Sopoćkiń: losy pomnika wodza bolszewików w najbardziej polskim miasteczku na Białorusi.
  • Spotkanie opłatkowe ZPB w Mińsku.
  • Życie codzienne w przededniu wojny w Mińsku: wystawa fotografii.
  • Aleksy Szota i historia procesu barona Bispinga.

Zobacz też

Więcej materiałów

Akcja charytatywna: Podaruj Gwiazdkę Polskim Dzieciom na Białorusi / Nad Niemnem

Senatorzy RP ze świątecznymi życzeniami na Grodzieńszczyźnie / Nad Niemnem

Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK na Białorusi / Nad Niemnem

Grodno Fashion Show 2019 r. – pokazy polskich projektantów / Nad Nemem

Ks. Henryk Hlebowicz-sylwetka zapomnianego grodzieńskiego bohatera / Nad Niemnem

Książki Olgi Tokarczuk w białoruskim przekładzie / Nad Niemnem

Historia zapomnianych żołnierzy AK z Dziembrowa / Nad Niemnem

Polscy nauczyciele wrócili do Batorówki / Nad Niemnem