Nad Niemnem Legenda Sergiusza Piaseckiego / Nad Niemnem


Praca w Polsce: coraz więcej zainteresowanych na Białorusi. Odnowiony pomnik upamiętniający oficerów KOP w Nowosiółkach pod Lidą. Legenda Sergiusza Piaseckiego. Aleksy Szota: historia grodzieńskiej Polskiej Organizacji Wojskowej.

Zobacz też
Komentarze