Szalom mimo wszystko. Na Podlasiu odbył się festiwal kultury żydowskiej.


Wieś Orla w województwie Podlaskim to dobry przykład wielokulturowości. Tu od wieków żyli ludzie różnych wyznań i narodowości: Białorusini, Polacy, Żydzi, prawosławni, protestanci i katolicy. Ponad 2000 miejscowych Żydów zginęło w obozie koncentracyjnym Treblinka. Teraz ich w Orli nie ma, ale są ludzie, którzy chcą zachować o nich pamięć, więc zorganizowali Festiwal Kultury Żydowskiej „Pokój mimo wszystko”.

Wcześniej wydarzenia kulturalne odbywały się w XVII-wiecznej synagodze. Władze administracyjne zamknęły budynek z powodu złego stanu technicznego. Synagoga pilnie potrzebuje remontu. Tego roku polski rząd przeznaczył na to 100 tys. dolarów. Do zakończenia remontu festiwal „Szalom mimo wszystko” będzie odbywał się przed budynkiem.