Nad Niemnem 22. Białoruska Olimpiada języka polskiego i literatury w Grodnie; Malarstwo Walentyny Szoby: twórczość jako kulturalny most polsko-białoruskiego pogranicza


Zobacz też
Komentarze