UMCS przyjmie za darmo studentów z Białorusi


Lubelska uczelnia dołączyła do akcji solidarności z Białorusinami. UMCS przyjmie 10 studentów, którzy nie mogą kontynuować nauki w ojczyźnie ze względów politycznych.

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od lat znany jest z tego, że kształci wielu studentów zagranicznych, wśród nich liczną grupę stanowią także studenci z Białorusi – czytamy na stronie uczelni.

W związku z aktualną sytuacją na Białorusi władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako wyraz solidarności ze społeczeństwem białoruskim, zdecydowały się uruchomić specjalną edycję programu „Talenty na UMCS” skierowaną do 10 studentów i kandydatów na studia z Białorusi, którzy posiadają tytuł licencjata i z przyczyn związanych z aktualną sytuacją w kraju zostali pozbawieni możliwości kształcenia na studiach II stopnia lub zostali skreśleni z listy studentów.

Wcześniej przyjmowanie Białorusinów relegowanych z uczelni zadeklarował także Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wileński. Polskie władze oświatowe wznowiły też nabór do Programu im. Kalinowskiego, a premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie dla białoruskich studentów, którzy musieli opuścić kraj.

Wiadomości
Uniwersytet Wileński przyjmie za darmo studentów z Białorusi
2020.08.21 13:06

pj/belsat.eu

Aktualności