Szef Partii Komunistycznej nowym ministrem edukacji Białorusi


Decyzją Alaksandra Łukaszenki białoruskim systemem edukacji pokieruje Ihar Karpienka – I sekretarz Komunistycznej Partii Białorusi.

Białoruski prezydent podkreślił, że Karpienka został wybrany spośród wielu innych kandydatur.

„Nie trzeba Pana przekonywać, co do kierunku ideowego naszego państwa. Nie trzeba pana przekonywać do tego, jaka powinna w ogóle być edukacja” – powiedział cytowany przez państwową agencję Biełta.

„Jest Pan człowiekiem postępowym. I dobrze zna Pan niedostatki naszej sowieckiej edukacji, bezsprzecznie zna pan najlepsze szkoły w kraju i ich niedostatki. Ma pan ogromne doświadczenie w sferze socjalnej i przede wszystkim edukacji. To główne czynniki, które przekonały mnie do tego, że to Kapienka powinien kierować tą dziedziną” – dodał Łukaszenka.

Karpienka tak opisywał podstawy ideologiczne kierujące jego partią po tym, gdy w 2012 r. został wybrany na szefa Komunistycznej Partii Białorusi:

„Niewątpliwe u podstaw naszego programu leży teoria marksizmu-leninizmu i jakby się do niej dziś nie odnosić sceptycznie – jest ona uznawana przez nas jako metodologia poznania dzisiejszego świata, społeczeństwa, państwa dla tego żeby na poziomie systematycznej analizy wypracować strategię i taktykę nowoczesnej działalności”

Biografia:

Ihar Karpienka urodził się 1964 r. w rosyjskim Nowokuźniecku w obwodzie Kemerowskim na Syberii. W 1989 r. skończył miński Państwowy Pedagogiczny Instytut im. M Gorkiego. W 2008 r. Akademię Zarządzania przy Prezydencie RB.

W latach 1982-84 pełnił obowiązkową służbę wojskową w obwodzie moskiewskim. W latach 1989-1993 r. był sekretarzem komitetu Komsomołu. Pełnił funkcję naczelnika wydziału pracy wychowawczej w kilku mińskich uczelniach. Był także prorektorem ds. wychowawczych i socjalnych w Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Maksima Tanka. Z zawodu jest nauczycielem historii i angielskiego.

W 2004 r. trafił do białoruskiego parlamentu –  Izby Reprezentantów, gdzie najpierw działał w komisji ds. ochrony zdrowia, rodziny, młodzieży i kultury fizycznej. A następnie objął funkcję wiceprzewodniczącego komisji ds. zagranicznych.

W 2012 r. został wybrany jednogłośnie przez plenum Komunistycznej Partii Białorusi na stanowisko I sekretarza.

Od 2011 r. pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Mińskiego Komitetu Wykonawczego – czyli władz Mińska – gdzie m.in. odpowiada za pracę ideologiczną.

Jb/ WWW.belsat.eu/pl/  belta.by

Zobacz też
Komentarze