Projekty za ponad 2 mln euro. Podsumowanie polskiej współpracy rozwojowej na Białorusi


Źródło: Twitter/@PLinBelarus

Konferencję poświęconą tej współpracy zorganizowała ambasada RP w Mińsku.

– Polska w 2019 r. zrealizowała na Białorusi 20 projektów o wartości 2,2 mln euro – przypomniała Magdalena Sidorowicz, odpowiadająca w ambasadzie RP w Mińsku za współpracę rozwojową na rzecz Białorusi. – Projekty te mają na celu wsparcie rozwoju regionalnego, prywatnej przedsiębiorczości, integracji społecznej osób z ograniczonymi możliwościami, a także dzieci, które są pozbawione opieki rodzicielskiej” – podkreślał w czasie konferencji ambasador RP na Białorusi Artur Michalski.

Jak zauważył, mijający rok był szczególny ze względu na intensyfikację współpracy z agendami ONZ na Białorusi – UNICEF i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

– Zrealizowaliśmy wspólnie pierwsze projekty w Brześciu i w Lidzie i tym samym wnieśliśmy swój wkład w popularyzację zdrowego trybu życia i projekty skierowane do osób niepełnosprawnych – mówił polski ambasador.

Stała koordynator ONZ na Białorusi Joanna Kazana-Wiśniowiecka powiedziała PAP, że współpraca z Polską rozwija się i przebiega „modelowo”.

– Mamy sporo projektów finansowanych z budżetu polskiej pomocy zagranicznej na poziomie lokalnym. Wspólnie z Polską wspieramy rozwój turystyki, małego i średniego biznesu – wskazała.

Przypomniała, że w tym roku w Lidzie otwarta została ścieżka rowerowa, która jest dostępna także dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

– Polska jest również darczyńcą w projektach kierowanych do dzieci. Nasza współpraca rośnie i jest ona o tyle perspektywiczna, że pomoc rozwojowa ze strony Polski w dużym stopniu kierowana jest do ludzi na wsiach i w małych miejscowościach – podkreśliła.

Z kolei dyrektor departamentu ds. działalności humanitarnej kancelarii prezydenta Białorusi Walery Skakun zwracał uwagę, że polsko-białoruska współpraca w zakresie projektów rozwojowych „nabiera obrotów”, a finansowanie ze strony Polski rośnie.

– Czas nie stoi w miejscu i dzisiaj środki zagranicznej pomocy rozwojowej kierowane są nie tylko na projekty socjalne, ale także na te, które dotyczą przedsiębiorczości i ekologii – mówił Skakun, dziękując stronie polskiej za współpracę.

W czasie dzisiejszego spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach programu Polskiej Pomocy realizowanej na rzecz Białorusi. Podpisy pod umową złożyli ambasador Michalski i Walery Skakun.

Polscy i białoruscy uczestnicy wspólnie prezentowali niektóre projekty zrealizowane w tym roku. Polski i białoruski Caritas przedstawiły program budowy świetlic socjalnych, Fundacja Wschód i Centrum Rozwiązań Ekologicznych pokazały efekty swojej współpracy w ramach utylizacji odpadów i obróbki drewna i innych rozwiązań zielonej gospodarki w biznesie.

Prezentowane były również m.in. projekty w ramach rozwoju turystyki w strefie przygranicznej, realizowane przez władze obwodu grodzieńskiego i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W latach 2016-2019 Polska przeznaczyła na współpracę dwustronną w ramach programu współpracy rozwojowej 10 mln euro.

cez/belsat.eu wg PAP, belta.by

Aktualności