Polskie wybory prezydenckie na Ukrainie: mniej turystów – mniej głosujących


Głosowanie w wyborach prezydenta Polski trwa na Ukrainie. Z uwagi na epidemię Covid-19 lokale dostosowano do zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wybory przeprowadzane są w utworzonych obwodach głosowania w każdym z okręgów konsularnych – łuckim, lwowskim, winnickim, odeskim, charkowskim i kijowskim.

Do udziału w wyborach zarejestrowało się 736 osób, w tym 108 zgłosiło zamiar głosowania w drodze korespondencyjnej – poinformował PAP rzecznik prasowy Ambasady RP w Kijowie Mateusz Natkowski. Najwięcej wyborców zarejestrowało się w okręgu lwowskim – 244.

– Wybory cieszą się zainteresowaniem, choć liczba wyborców jest mniejsza niż w zeszłych latach ze względu na mniejszą liczbę turystów w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa – podkreślił Natkowski.

Według informacji z sobotniego popołudnia do komisji wyborczych nadeszło 78 kopert zwrotnych, a po odbiór kolejnych kopert, które napłynęły w ciągu tego dnia, pracownicy konsulatów generalnych i Wydziału Konsularnego Ambasady RP udali się tuż przed zamknięciem urzędów pocztowych.

Wiadomości
Białoruś: wybory prezydenta RP – w Mińsku, Brześciu i Grodnie
2020.06.28 07:36

W związku z epidemią Covid-19 lokale wyborcze zostały dostosowane do zasad bezpieczeństwa sanitarnego przewidzianych przez odpowiednie rozporządzenie ministra zdrowia. Członkowie komisji są wyposażeni w: rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne i przyłbice – poinformował rzecznik ambasady.

Jak dodał Natkowski, w lokalu wyborczym przebywać może w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe jego ogólnodostępnej powierzchni. Nie dotyczy to członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób prowadzących czynności sanitarne, takie jak przemywanie płynem do dezynfekcji: klamek, urn wyborczych, włączników światła i innych powierzchni.

Lokale są też w odpowiedni sposób wietrzone, a odległość między członkami komisji wyborczej wynosi co najmniej 1,5 metra. W ramach środków bezpieczeństwa stołów nie pokryto suknem. Przy wejściu wyborcy mogą skorzystać z płynu do dezynfekcji.

Wiadomości
Moskwa: chcesz na wybory, zmierz temperaturę!
2020.06.28 15:49

cez/belsat.eu wg PAP

Aktualności