Litewski Sejm potępia okupację radziecką. W rocznicowej rezolucji


Dzisiejsze posiedzenie Sejmu, podczas którego przyjęto rezolucję.
Zdj. Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.

Sejm Litwy przyjął rezolucję potępiającą radziecką okupację i zaapelował o aktywniejszą edukację na temat jej skutków. 15 czerwca 1940 r. Litwa została zajęta i wcielona do ZSRR.

W rezolucji, którą w 141-osobowym parlamencie poparło 114 posłów (nikt nie głosował przeciwko ani się wstrzymał od głosu) podkreślono, że “po okupacji Litwy Związek Radziecki stosował terror i ludobójstwo”.

– Dziś jest potrzeba kontynuacji badań nad okresem okupacji, zwłaszcza dotyczących zbrojnego oporu antysowieckiego, a wyniki tych badań powinny być upowszechniane – napisano dokumencie.

Wskazano, że po okupacji Litwy 15 czerwca 1940 r. działania represyjne ZSRR dotknęły nie tylko Litwinów, ale też Polaków, którzy tu żyli.

– Sowieci systematycznie dążyli do eksterminacji najbardziej świadomej części narodu litewskiego, a tym samym do uniemożliwienia przywrócenia niepodległości państwa – czytamy w rezolucji.

Wiadomości
Litewski Sejm wspiera Polskę i potępia zakłamywanie historii przez Rosję
2020.04.08 09:23

Sejm wezwał też rząd do aktywniejszego wspierania prac związanych z obliczaniem szkód wyrządzonych przez Sowietów, przyznanie na to odpowiedniego finansowania oraz do domagania się odszkodowania od Rosji, jako spadkobierczyni ZSRR.

Podczas okupacji sowieckiej na Litwie ponad 200 tys. osób zostało uwięzionych, deportowanych i zabitych. Represje trwały do 1952 roku. Litwa odzyskała niepodległość 11 marca 1990 r.

Wiadomości
„Żałosne próby fałszowania historii”. Przywódcy państw bałtyckich wspólnie potępiają działania Kremla
2020.05.07 13:00

cez/belsat.eu wg PAP

Aktualności