Kuropaty – 30 lat walki o pamięć ofiar NKWD na Białorusi WIDEO PL


19 czerwca 1988 r. w Mińsku odbył się pierwszy pochód opozycji do miejsca masowych egzekucji pochówków ofiar stalinowskiego terroru. W latach 1937-1941 w podmińskim lasku Kuropaty enkawudziści rozstrzelali i potajemnie pochowali nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Masowe protesty Białorusinów walczących o historyczną sprawiedliwość dla zabitych przyczyniły się też do uzyskania przez Białoruś niepodległości.

Akcja odbyła się niedługo po opublikowaniu przez Zianona Paźniaka i Jauhena Szmyhaliowa artykułu w czasopiśmie Literatura i Mastactwa pt. „Kuropaty – droga śmierci”. Wielu Białorusinów dowidziało się po raz pierwszy, dokąd trafili ich krewni i bliscy. Wywołało to rewolucję w społecznej świadomości.

jb belsat.eu/pl

Aktualności