Jeszcze cztery polskie centra wizowe zostaną otwarte na Białorusi


Mieszkańcy Mohylewa, Pińska, Baranowicz i Lidy będą mogli wyrabiać wizy nie wyjeżdżając z miejsca zamieszkania.

O konieczności zwiększenia ilości tych placówek do ośmiu poinformował pierwszy radca Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski.

„16 marca zostaną otwarte polskie centra wizowe w Pińsku i Baranowiczach, 17 marca – w Mohylewie, 18 marca – w Lidzie. W ten sposób ogółem na Białorusi będzie osiem polskich centrów wizowych” – powiedział dyplomata.

1 marca otwarto pierwsze cztery takie placówki: w Mińsku, Brześciu, Grodnie oraz Homlu. Składając w nich wniosek o wydanie wizy, oprócz opłaty konsularnej w wysokości 60 euro, należy zapłacić jeszcze 15 euro za skorzystanie z usług nowego serwisu. Można też, jak dotychczas, składać dokumenty w wydziale konsularnym ambasady w Mińsku lub w konsulatach generalnych RP w Grodnie i Brześciu.

NM, belsat.eu wg belta.by

Czytajcie również >>> Polskie centra wizowe na Białorusi: dzień pierwszy