Agencja Żydowska poleciła zawiesić prace nad repatriacją z Białorusi do Izraela


Działająca od 1929 roku Agencja Żydowska na rzecz Izraela (Sochnut) przesłała swoim współpracownikom na Białorusi polecenie przerwania prac nad aliją (repatriacją do Izraela). Po interwencji dziennikarzy The Jerusalem Post, organizacja “zamroziła” swoją decyzję.

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Agencja Żydowska na rzecz Izraela/Facebook

Agencja Żydowska na rzecz Izraela kieruje zorganizowaną migracją Żydów z całego świata do Izraela. Powołując się na dwa niezależne źródła, The Jerusalem Post poinformowało, że Sochnut polecił swoim współpracownikom na Białorusi przerwanie prac nad repatriacją (aliją). Po tym, jak dziennikarze zwrócili się do organizacji z prośbą o wyjaśnienie, decyzja została “zamrożona”.

– Nie wiadomo, dlaczego Agencja zmieniła swoją decyzję. W żadnym z listów [do współpraconików na Białorusi – przy. red.] nie zaznaczono, dlaczego Agencja postanowiła zakończyć lub zamrozić działalność mającą na celu propagowanie aliji – komentuje gazeta.

Jednym z przypuszczalnych powodów mogą być bliskie relacje Białorusi z Rosją. Ministerstwo Sprawiedliwości w Moskwie uznało wcześniej Sochnut za “zagranicznego agenta” i poleciło likwidację struktur organizacji na terenie Federacji Rosyjskiej.

Wiadomości
Ławrow znów sięga po retorykę antysemicką
2023.01.20 13:15

Według Żydowskiego Banku Danych na Białorusi żyje 8,5 tysiąca Żydów oraz 33 tysiące osób mających prawo do emigracji do Izraela na podstawie tamtejszej ustawy o powrocie. Agencja Żydowska na rzecz Izraela ma na Białorusi jednego przedstawiciela i około 20 lokalnych współpracowników.

Wiadomości
Już kilkadziesiąt tys. Żydów opuściło Rosję od początku wojny na Ukrainie. Z obawy przed się represjami
2022.08.17 15:35

Alona Ruwina,pj/belsat.eu

Aktualności