Rosyjscy żołnierze ujawnili białoruskie klasztory prawosławne, które im pomagają


Wojskowi ujawnili, że okupacja Ukrainy jest wspierana przez monastery w Ławryszewie i Żyrowiczach, który podlega bezpośrednio patriarsze moskiewskiemu Cyrylowi. Sami prawosławni mnisi się do tego wcześniej nie przyznawali.

Rosyjscy żołnierze dziękujący białoruskim klasztorom prawosławnym za pomoc humanitarną. Źródło: Biełaruś gołonogo mozga / Telegram

Niezależny białoruski kanał w Telegramie pt. Biełaruś gołonogo mozga zauważył wykonane przez rosyjską propagandę wideo żołnierzy sił inwazyjnych, którzy dziękują białoruskim klasztorom prawosławnym.

– Wyrażamy wielką wdzięczność matce Gabrieli za przysłaną pomoc humanitarną, parafianom monasteru grodnieńskiego [prawdopodobnie chodzi o klasztor żeński w Grodnie], nowogródzkiego [w Ławryszewie] i żyrowickiego. W osobie ihumeni wspiera nas cała prawosławna Białoruś – mówi jeden z żołnierzy.

Wymienia on, że w ramach pomocy od klasztorów otrzymali płaszcze przeciwdeszczowe, słodycze i ikony.

Wiadomości
Prawosławne mniszki z Mińska kupiły rosyjskiej armii samochody. To one handlowały w Polsce
2023.12.12 11:11

Nie jest to pierwszy raz, gdy rosyjscy żołnierze dziękują marce Gabrieli, ihumeni grodzieńskiego klasztoru żeńskiego pw. Narodzenia Bogurodzicy. Ta etniczna Rosjanka kieruje klasztorem w Grodnie od ponad 30 lat, propagując nad Niemnem ideę “russkiego miru” i nie skrywając pomocy wojskom inwazyjnym na Ukrainie.

Z kolei klasztory w Ławryszewie (podległy eparchii nowogródzkiej) i Żyrowiczach (podległy patriarsze moskiewskiemu Cyrylowi) nie ujawniały do tej pory, że wspierają Rosjan. Białoruska Cerkiew Prawosławna podchodzi do wojny wstrzemięźliwie, jak samo jak reżim Alaksandra Łukaszenki, wobec którego jest lojalna. Jednak białoruscy duchowni prawosławni krytykujący wojnę zostali usunięci ze stanu kapłańskiego i musieli opuścić ojczyznę. Zostali oni duszpasterzami białoruskiej emigracji politycznej na Litwie, gdzie swoje struktury buduje obecnie Cerkiew niezależna od Moskwy.

Analiza
Prawosławie niezależne od Moskwy. Jak na Litwie rozwija się Patriarchat Konstantynopolitański
2024.02.18 09:58

Raman Szawiel,pj/belsat.eu

Aktualności