Poznaliśmy drogi transportu broni jądrowej z Rosji na Białoruś


Białoruska Wspólnota Kolejarzy (SBCz) opublikowała dochodzenie w sprawie sposobu, w jaki Rosja dostarcza taktyczną broń jądrową na Białoruś. Wymieniono trasy transportowe, stacje załadunku i rozładunku oraz punkty dystrybucji. Większość dróg prowadzi do mało zauważalnej stacji Prudok.

Budynek pasażerski stacji “Prudok” witebskiego oddziału Kolei Białoruskich.
Zdj. railwayz.info.

SBCz oparła swoją analizę na dokumentach przewozowych i wzajemnej wymianie wniosków administracji kolejowych Białorusi i Rosji dotyczących jednostek taboru, ich typów, stacji odjazdu i przyjazdu oraz kodów ładunków.

Według analityków, istnieje kilka etapów dostaw rosyjskiej broni jądrowej na Białoruś. W pierwszym etapie, który jest ograniczony do tego miesiąca, zaplanowano trzy transporty oznaczone jako “amunicja do celów wojskowych” ze stacji Kolei Rosyjskich (RŻD) do stacji Prudok (witebski oddział Kolei Białoruskich):

  • ze stacji Potanino (Południowa Kolej Uralska – 4 wagony kryte taboru specjalnego, 1 wagon eskortowy;
  • ze stacji Łożok (Kolej Zachodniosyberyjska – 2 wagony skrzyniowe taboru specjalnego, 1 wagon konwojowy;
  • ze stacji Czeboksary (kolej Gorkowska) – 10 wagonów skrzyniowych taboru specjalnego, 1 wagon konwojowy.

Drugi etap dostaw do stacji Prudok (witebski oddział Kolei Białoruskich) planowany jest na listopad 2023 roku. Stacje wysyłki, trasa i liczba wagonów są takie same jak w pierwszym etapie.

– We wspomnianych przypadkach stacja Prudok jest miejscem dostawy broni jądrowej na terytorium Białorusi, skąd będzie ona dalej redystrybuowana do miejsc przechowywania na terytoriach specjalnych jednostek wojskowych – czytamy w raporcie SBCz.

Wiadomości
ISW: Łukaszenka będzie chciał wykorzystać Grupę Wagnera do swoich celów
2023.06.28 09:29

Według śledczych, stacja Prudok i jednostka wojskowa 94017 (2631. baza lotnicza broni rakietowej i amunicji) służą też jako baza szkoleniowa do rozładunku/załadunku, ochrony i rutynowej obsługi. Wcześniej personel wojskowy i kolejowy ćwiczył w tych obiektach specjalne umiejętności korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Jednocześnie przygotowano tajne punkty łączności kolejowej (ŁAZ), z których jeden znajduje się pod budynkiem obozu rekreacyjnego dla dzieci w Liotcach (witebski oddział Kolei Białoruskich).

W październiku-listopadzie 2023 r. planowane są jeszcze trzy transporty z rosyjskich stacji kolejowych na Białoruś, podczas których zostanie przywieziony sprzęt pomocniczy i ochronny niezbędny do przechowywania i konserwacji amunicji jądrowej. Ładunki z rosyjskich stacji Prawdinsk, Woża i Penza zostaną przywiezione łącznie w 13 wagonach z wagonami eskortowy. Stacją docelową są Baranowicze-Centralne. Następnie ładunki zostaną przetransportowane na terytorium 61. bazy lotnictwa myśliwskiego Sił Powietrznych Republiki Białorusi, do jednostki wojskowej 54804.

– Wszystkim powyższym grupom wagonów towarzyszą uzbrojeni strażnicy i personel obsługi technicznej, dla których są dodane odpowiednie wagony – zauważa SBCz.

Trasy transportu broni jądrowej i powiązanego sprzętu zostały pokazane na wideo przez SBCz.

Ponadto od połowy maja widziano ponad 100 sztuk taboru kolejowego wysyłanego ze stacji Kolei Białoruskich do stacji Kapustin Jar w Rosji. Niektóre wagony były puste, podczas gdy inne przewoziły ładunki i personel wojskowy. Następnie z tej samej stacji 15 jednostek taboru zostało wykorzystanych do transportu systemów obrony przeciwlotniczej S-400 na Białoruś. Pozostałe puste wagony czekają na dalszy załadunek i wysyłkę na Białoruś.

Wiadomości
Wywiad wojskowy Ukrainy: na Białoruś nie trafiła jeszcze ani jedna rosyjska głowica jądrowa
2023.06.20 20:00

Członkowie SBCz zauważają, że wszystkie te transporty, a także wiele innych transportów wojskowych, jest realizowanych przy pomocy przedsiębiorstwa państwowego Centrum Korporacyjnych Usług Transportowych (CFTO), o czym świadczą konkretne dokumenty. Jest ono oddziałem Kolei Białoruskich i zajmuje się wzajemnymi rozliczeniami z klientami, w tym spedytorami, przewoźnikami i kolejami innych krajów.

Śledczy SBCz doszli do wniosku, że wspomniane transporty personelu, sprzętu i pustego taboru kolejowego do stacji Kapustin Jar miały na celu przygotowanie i szkolenie białoruskiego personelu wojskowego w zakresie obsługi broni jądrowej, a także dalsze przemieszczanie niezbędnego sprzętu do jednostek wojskowych na Białorusi planowanych do rozmieszczenia tego typu broni.

Anton Taczniak, Awer, pp/ belsat.eu

Aktualności