Czy na Białorusi jest rzeczywiście broń jądrowa? „Wątpliwe”


W najnowszej doktrynie wojskowej reżimu Łukaszenki wpisana jest broń jądrowa. Sam Łukaszenka i jego podwładni straszą bronią jądrową. Czy ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości?

Rosyjski niezależny ekspert od broni jądrowej i pracownik Instytutu ONZ do spraw badań rozbrojenia Paweł Podwig w rozmowie z Vot Tak, rosyjskojęzyczną redakcją Biełsatu, podkreślił że o broni jądrowej na Białorusi wiadomo mało. Mimo wielu słów, jakie padają, zapowiedzi, gróźb – zdaniem Podwiga w ogóle wątpliwe jest, czy rosyjska broń jądrowa jest na terytorium Białorusi, natomiast pewne jest, że sam Alaksandr Łukaszenka nie ma do niej dostępu i nigdy nie będzie miał.

Komentarze
„Może Łukaszenka ugryzie się w język”. Po co Polsce broń jądrowa?
2024.04.24 17:18

Łukaszenka mówił wcześniej, że na Białoruś przybyło kilkadziesiąt rakiet i samolotów. Podwig wskazał, że nigdzie, także w Rosji, nie jest tak, że każdy samolot zdolny przenosić rakiety z głowicami jądrowymi obowiązkowo lata z takimi rakietami. Ponadto fakt, że rakieta jest zdolna do przenoszenia głowic jądrowych, nie oznacza, że zawsze taką głowicę przenosi.

Przekazał, że w armii rosyjskiej procedura jest taka, że jeżeli podjęta zostanie decyzja o użyciu broni jądrowej (a może ją według rosyjskiej doktryny wojskowej podjąć tylko Władimir Putin) lub ćwiczeniach z użyciem pocisków z głowicami jądrowymi, to nośniki są uzbrajane w ostatniej chwili.

Dlatego, jak wskazał, jeśli na Białorusi są bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej, to nie oznacza to automatycznie, że na Białorusi broń jądrowa jest.

Opinie
Nadmuchany jastrząb. Dlaczego Łukaszenka zaostrzył retorykę wobec Zachodu
2024.04.26 15:26

Przyznał, że są oznaki tego, że na Białorusi buduje się infrastrukturę, która mogłaby być wykorzystana do składowania broni jądrowej – w Osipowiczach. Zaprzeczył jednak doniesieniom medialnym i analizom, że jest tam już składowana.

– Właściwie nikt nie będzie transportował głowic do tego magazynu. Praktyka, jaka jest przyjęta w Rosji w kwestii obchodzenia się z głowicami jest taka, że znajdują się w ograniczonej ilości miejsc magazynowania – zastrzegł jednak Podwig.

Wiadomości
Wiadomo, gdzie na Białorusi jest składowana broń jądrowa. W pobliżu Osipowicz na wschodzie kraju.
2024.03.15 13:11

Według jego słów najbliższy Białorusi taki magazyn znajduje się pod Briańskiem, 75 km od granicy Białorusi. Wyraził przekonanie, że tam pozostaną głowice jądrowe. Według niego Rosja ukończy magazyn dla przechowywania głowic jądrowych na Białorusi, ale nie umieści tam na razie głowic. Nawet jeśli ostatecznie zostaną przewiezione na terytorium Białorusi, to nie znajdą się pod kontrolą Łukaszenki, lecz armii rosyjskiej.

Tymczasem w najnowszej doktrynie wojskowej Białorusi temat broni jądrowej jest sformułowany tak jak by to Białoruś ją już rozmieściła, i były częścią sił zbrojnych, których zwierzchnikiem jest Łukaszenka.

Analiza
Reżim Łukaszenki ogłosił nową doktrynę wojskową. Żadnych zaskoczeń
2024.04.26 15:29

Podwig przekazał, że w Rosji te oddziały, które dysponują rakietami i samolotami zdolnymi do przenoszenia głowic jądrowych, nie mają dostępu do samej broni jądrowej. Głowice składuje się ochrania jeszcze inny, specjalny oddział – 12. Zarząd Główny Ministerstwa Obrony Rosji.

Niezależny rosyjski ekspert nie ma wątpliwości, że Łukaszenka blefuje grożąc bronią jądrową.

– W pewnym sensie to zrozumiałe, że sam fakt, że istnieją systemy, które mogą zostać użyte dla dostaw broni, to, że mówi się o szkoleniu personelu, to wszystko realne sprawy. Ale znowu, wydaje mi się, że trzeba ściśle rozdzielać rzeczy, które się robi (…) i rzeczy, których się nie robi. To znaczy: nie przekazuje się kontroli i nawet nie przewozi głowic na terytorium Białorusi – stwierdził.

Nasz rozmówca wskazał również na to, że na Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Ludowym (na którym przyjęto doktrynę i na którym Łukaszenka i jego ludzie dużo mówili o broni jądrowej) minister obrony Wiktar Chrenin przekonywał, że rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi spowodowane jest naruszeniem Memorandum Budapeszteńskiego. Podobne sformułowanie jest w przyjętej doktrynie wojskowej.

Komentarze
Przesmyk Suwalski i biały szpic – Łukaszenka wysyła sygnały. Jak je odbierać?
2024.03.31 12:31

Jednakże, jak podkreślił Podwig, wspomniane memorandum naruszyła Rosja, rozpoczynając agresje przeciwko Ukrainie.

W Memorandum Budapesztańskim Ukraina zobowiązała się do oddania posowieckiej broni jądrowej w zamian za gwarancje bezpieczeństwa od mocarstw zachodnich i od Rosji.

Wiadomości
Bill Clinton: żałuję, że namówiłem Ukrainę do oddania broni atomowej
2023.04.06 16:24

MaH/belsat.eu wg inf. własna

Aktualności