Parlament Europejski wsparł utworzenie funduszu dla Ukrainy


Wsparcie finansowe dla Ukrainy w ramach Funduszu Ukraińskiego w formie pożyczek w wysokości do 50 miliardów euro będzie dostępne od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Państwa członkowskie, państwa trzecie, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe instytucje finansowe i inne mogą wnosić dodatkowe wkłady finansowe do Funduszu.

Pieniądze mają pomóc Ukrainie przezwyciężyć społeczne, gospodarcze i środowiskowe konsekwencje rosyjskiej agresji, a także wesprzeć odbudowę i modernizację Ukrainy. Powinny też pomóc we wdrażaniu niezbędnych reformy na drodze do członkostwa w UE.

– Główne zadania funduszu powinny obejmować: pomoc w utrzymaniu makrofinansowej stabilności kraju i łagodzeniu zewnętrznych i wewnętrznych trudności finansowych Ukrainy; odbudowę i modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę, w tym infrastruktury energetycznej, zaopatrzenia w wodę, wewnętrznych i transgranicznych sieci transportowych, w tym kolei, dróg, mostów, przejść granicznych – napisano w dokumencie.

Dokument przewiduje również zapewnienie pomocy społecznej, w szczególności dla osób wewnętrznie przesiedlonych, weteranów wojennych i najbardziej wrażliwych grup ludności, a także odbudowę budynków mieszkalnych zniszczonych podczas działań wojennych. Plan tych działań ma przedstawić strona ukraińska.

Środki w ramach Planu Odbudowy Ukrainy i wykorzystanie Funduszu Ukraińskiego nie wykluczają wsparcia dla Ukrainy za pośrednictwem innych instrumentów i programów UE, pod warunkiem, że unika się powielania takiego finansowania w celu osiągnięcia tych samych celów.

Wiadomości
Francja. Światowi przywódcy szykują wsparcie dla Ukrainy
2024.02.27 08:35

Warunkiem wstępnym wsparcia będzie przestrzeganie i poszanowanie przez Ukrainę mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego, praworządności i gwarantowanego poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości. Komisja Europejska będzie monitorować te warunki wstępne przed wypłatą środków dla Ukrainy.

pp/belsat.eu wg Ukrinform

Aktualności