Petersburg: policja przerwała prezentację polskiego tłumaczenia książki o zbrodniach NKWD


W Petersburgu policja przerwała spotkanie autorskie Iriny Flige. Odbywało się ono w Teatrze Wnętrz, a okazją było wydanie po polsku książki „Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń” – dowiedział się Biełsat w Konsulacie Generalnym RP w Petersburgu.

petersburg policja samardoch konsul
Rosyjska policja przerwała prezentację polskiego tłumaczenia książki „Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń”. Petersburg, 25.11.2023 r.
Zdj. Konsulat Generalny RP w Petersburgu

Książka, którą wydano przy współudziale Instytutu Polskiego w Petersburgu i Centrum im. Mieroszewskiego opowiada o miejscach pamięci związanych ze zbrodniami stalinowskimi w Rosji.

Policja sprawdziła dokumenty wszystkim obecnym na sali, a także zarekwirowała jeden egzemplarz książki. Policjanci, jak sami twierdzili, szukali opozycjonistów i zagranicznych agentów.

petersburg policja samardoch konsul
Rosyjska policja przerwała prezentację polskiego tłumaczenia książki „Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń”. Petersburg, 25.11.2023 r.
Zdj. Konsulat Generalny RP w Petersburgu

Również kremlowskie media, które pojawiły się razem z policją, sugerowały że w teatrze odbywa się spotkanie rosyjskiej opozycji, które zorganizowali polscy dyplomaci. Na sali był konsul generalny Grzegorz Ślubowski i inni pracownicy Konsulatu Generalnego. Po godzinie, kiedy spisano dane wszystkich uczestników wydarzenia, policja opuściła teatr.

Historia Sandarmochu jako miejsca pamięci symbolicznie koncentruje w sobie ogólną historię pamięci o Wielkim Terrorze i epoce stalinowskich represji – pisze na swojej stronie Instytut Polski w Petersburgu. Irina Flige, członkini rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał, które w 2022 roku otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla, tak charakteryzuje „główną właściwość pamięci o terrorze we współczesnej masowej świadomości rosyjskiej”: „jest tragedia, są niewinne ofiary – jednak nie ma przestępstwa i nie ma przestępców”. W istocie jest to pamięć o tragicznej epoce bez tragicznej winy, a co za tym idzie, bez jej odkupienia i bez katharsis.

petersburg policja samardoch konsul
Okładka polskiego tłumaczenia książki „Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń”. Petersburg, 25.11.2023 r.
Zdj. Konsulat Generalny RP w Petersburgu

W ciągu całego okresu masowych operacji Wielkiego Terroru (sierpień 1937 – grudzień 1938) w miejscu rozstrzeliwań więźniów Biełbałtłagu (BBŁ), leżącym w bezimiennym uroczysku, później nazwanym Sandarmochem, zabito co najmniej 6241 osób. Wśród nich w uroczysku Sandarmoch spoczywa -według danych Memoriału – w sumie 240 Polaków i co najmniej 20 osób innych narodowości urodzonych w Polsce.

Publikacja została wydana przez Centrum Mieroszewskiego wspólnie z Instytutem Polskim w Petersburgu i jest tłumaczeniem książki Iriny Flige: „Сандормох: драматургия смыслов”.

Wydanie polskie zostało poszerzone o wstęp autorstwa Flige „Sandarmoch: polska obecność” oraz wprowadzenie historyczne „Polacy – ofiary Sandarmochu” autorstwa Aleksandra Daniela. Wydanie polskie zostanie również wzbogacone o materiał ikonograficzny.

Dzisiejsze wtargnięcie rosyjskiej policji na prezentację książki poprzedziła kampania niszczenia polskich miejsc pamięci na terenie Federacji Rosyjskiej.

Foto
Konsul generalny RP w Petersburgu oddał cześć ofiarom NKWD
2023.10.30 12:48

pj/belsat.eu 

Aktualności