Cichanouskaja w Dniu Wolności Białorusi: nie opuszczamy rąk, zmierzamy w stronę naszego zwycięstwa


Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouskaja zwróciła się do Białorusinów z okazji 106. rocznicy ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Rocznica świętowana jest przez białoruską opozycję wbrew reżimowi Łukaszenki.  

– Jesteśmy zmuszeni organizować uroczystości za granicą, a nie na naszej ojczystej ziemi. Nie możemy świętować z lekkim sercem, ponieważ tysiące ludzi przebywa za kratami. Mówimy „Dzień Wolności”, ale rozumiemy: dziś nasz kraj jest zakładnikiem Imperium Rosyjskiego, które prowadzi agresywną wojnę przeciwko Ukrainie, niszcząc naszą niepodległość i naszą tożsamość. Niemniej jednak jestem przekonana, że mamy siłę, aby zmienić tę sytuację – powiedziała Swiatłana Cichanouskaja.

Wideo: Swiatłana Cichanouskaja z okazji Dnia Wolności zwróciła się do Białorusinów

Cichanouskaja podkreśliła, że w czasie fali represji, jaka ciągle ma miejsce po wyborach w 2020 roku, Białorusini zaczęli doceniać swoją solidarność i zrozumieli, że droga do wolności nie jest ani szybka, ani łatwa. Nazwała to „wyjątkowym – choć bolesnym – doświadczeniem historycznym”, które Białorusini próbują wykorzystać, aby znów stać się wolnymi.

– Jestem pewna, że nadejdzie czas, kiedy razem będziemy mogli zbudować kraj, o jakim marzymy. Ktoś powie, że mówię o jakiejś odległej przyszłości. A kiedy to się spełni – i czy w ogóle – nie wiadomo. Ale dopóki jesteśmy razem i nie poddajemy się, zmierzamy w stronę zwycięstwa. Szczęśliwego Dnia Wolności! Niech żyje Białoruś! – powiedziała.

Wiadomości
Białorusini obchodzili w Warszawie swój Dzień Wolności
2024.03.24 20:30

Moskwa i Łukaszenka zagrożeniem dla niepodległości

Z okazji Dnia Wolności do Białorusinów zwróciła także przewodnicząca Rady Białoruskiej Republiki Ludowej Iwonka Surwiłła, stojąca na czele emigracyjnego organu – spadkobiercy władz pierwszego białoruskiego państwa. Wezwała Białorusinów do okazania solidarności, docenienia niepodległości swojego kraju i pokazania światu, że Białorusini nie popierają polityki agresji wobec innych krajów prowadzonej przez reżim Łukaszenki. Podkreśliła, że białoruska niepodległość jest znowu zagrożona.

– Ustanowiona przy pomocy Moskwy dyktatura Łukaszenki stworzyła realne zagrożenie dla istnienia nie tylko państwa, ale także narodu białoruskiego.

Przypomniała, że Białorusini od ponad 100 lat walczą o odrodzenie swojej wolności „mimo wszelkich wysiłków naszego wschodniego sąsiada, aby wymazać nas z powierzchni Ziemi”. A inspirują naród właśnie ideały 25 marca.

– W skrajnie niesprzyjających warunkach odrodzenia narodowego na Białorusi dorastało i kształciło się na ideach BLR nowe pokolenie białoruskich polityków, którzy z kolei zdołali wykorzystać upadek ZSRR i doprowadzić do proklamacji niepodległości kraju.

Podkreśliła, że naród białoruski walczy o swoją przyszłość, co wyraźnie pokazały narodowe przebudzenie w 2020 roku. Wspomniała też o historii Rady BRL, która musiała opuścić kraj w wyniku bolszewickiej okupacji, jednak nie zaprzestała jednak swojej działalności za granicą.

– Na emigracji Rada BNR podtrzymuje ideały BRL i nadal sprawuje mandaty władzy państwowej otrzymane od I Kongresu Wszechbiałoruskiego. Żaden z rządów Białorusi nie miał i nie ma jeszcze takich uprawnień. Byli albo mianowani w czasach sowieckich, albo wybierani w drodze formalnych lub sfałszowanych wyborów – stwierdziła, dodając, że przekaże swoje uprawnienia białoruskiemu rządowi, którego działalność będzie odpowiadać ideałom BRL – powiedziała Surwiłła.

Ma to zapewnić ciągłość idei białoruskiej niepodległości ogłoszonej w proklamacji z dnia 25 marca 1918 roku.

– Rada BLR stoi dziś u boku demokratycznych sił narodowych, które walczą z dyktatorskim reżimem na Białorusi i działają na rzecz narodowych interesów Białorusinów.

Wezwała ich do pamiętania o ojczyźnie, o bohaterstwie i poświęceniu przodków, którzy „nie raz szli na śmierć, aby Białoruś mogła żyć”.

– Nie mamy większego skarbu niż nasze państwo. Nie pozwólcie uzurpatorowi sprzedać go swoim wrogom i cię osierocić. Nadszedł czas, kiedy prawdziwi Białorusini muszą zapomnieć o wszystkim, co ich dzieli i przywrócić solidarność, której tak bardzo potrzebujemy do przetrwania.

Podkreśliła, że zabiegi reżimu, który w oczach wolnego świata zrobił z Białorusinów współuczestnikami napaści na Ukrainę, wywołuje wstyd.

– Naszym obowiązkiem jest udowodnić, że nasz naród nie chce wojny! Jedyne, czego chcemy, to żyć spokojnie na naszej własnej, wolnej ziemi. […] Z Bożą pomocą ! Niech żyje wolna i niepodległa Białoruska Republika Ludowa żyje! – zakończyła swój apel.

Niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej została proklamowana 25 marca 1918 roku w Mińsku, gdy ziemie białoruskie znajdowały się pod okupacją niemiecką. Państwo nie przetrwało walk z Rosją Radziecką. Białoruskie środowiska narodowe i opozycyjne uważają BRL za początek współczesnej państwowości białoruskiej. Władze Alaksandra Łukaszenki kultywują tymczasem sowiecką wersję historii, według której współczesna Białoruś powstała w 1919 roku jako BSRR. Dzień Wolności nie jest świętem uznawanym przez reżim łukaszenkowski, a jego obchody zwalczane.

jb/ belsat.eu

Aktualności