Cerkiew Prawosławna Ukrainy będzie świętować Boże Narodzenie 25 grudnia


Cerkiew Prawosławna Ukrainy ogłosiła, że przechodzi na kalendarz nowojuliański, co oznacza, że Boże Narodzenie będzie obchodzić tak jak w chrześcijaństwie zachodnim i w innych Cerkwiach uznających zwierzchnictwo Konstantynopola.

Analogicznie, zmienią się też daty innych świąt kościelnych.

Według wschodniego kalendarza święta obchodzili też ukraińscy grekokatolicy, ale oni też zapowiedzieli przejście na kalendarz nowojuliański. Kalendarz nowojulianski z małymi wyjątkami jest zbieżny z kalendarzem gregoriańskim używanym w Kościele rzymskokatolickimi i wspólnotach protestanckich.

Analiza
Ukraińskie Cerkwie przechodzą na nowy kalendarz. Jakie znaczenie ma zmiana i dlaczego następuje teraz
2023.02.15 15:11

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, będzie teraz świętowane w Cerkwi Prawosławnej Ukrainy 25 grudnia, jak w Kościele rzymskokatolickim czy wspólnotach protestanckich. Dotąd, zgodnie ze wschodnim kalendarzem juliańskim, prawosławne Boże Narodzenie przypadało na Ukrainie 7 stycznia.

Wiadomości
Patriarcha Konstantynopola: rosyjska Cerkiew jest współodpowiedzialna za wojnę na Ukrainie
2023.03.22 17:49

Ukraina jako państwo już parę lat temu ustanowiła dni świąt chrześcijaństwa zachodniego dniami wolnymi od pracy. Na Ukrainie mieszka bowiem kilka milionow katolików obrządku łacińskiego i protestantów. Po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji na Ukrainę wielu ukraińskich prawosławnych zaczęła obchodzić najważniejsze święta według wschodniego lub zachodniego kalendarza. Już w zeszłym roku Cerkiew Prawosławna Ukrainy zezwoliła parafiom na to, by jeżeli taka będzie wola wiernych i duchownych, mogły obchodzić Boże Narodzenie 25 grudnia.

Opinie
Nabożeństwo, które zmieni oblicze jednej z najważniejszych świątyń prawosławia
2023.01.07 16:10

Na Ukrainie funkcjonuje autokefaliczna Cerkiew Prawosławna Ukrainy, która otrzymała autokefalię od Konstantynopola oraz formalnie zależna od Moskwy Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego. Część jej duchownych i wiernych ma poglądy promoskiewskie (niektórzy zostali nawet skazani za zdradę), część to ukraińscy patrioci – są żołnierze i kapelani tej Cerkwi w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Wiadomości
Ukraina. Zwierzchnik Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego ma rosyjski paszport
2023.04.07 18:07

Oficjalnie decyzja o przejściu Cerkwi Prawosławnej Ukrainy na nowy kalendarz zostanie przyjęta 27 lipca przez zebranie biskupów. Zwierzchnik wspólnoty metropolita Epifaniusz już powiedział, że będzie to tylko formalność, bo decyzja została już praktycznie przyjęta i wejdzie w życie 1 września. Cerkiew Prawosławna Ukrainy wydała też nowy kalendarz na kolejny rok liturgiczny.

Raport
Białorusko-ukraińskie rozmowy o autokefalii na tle walk o Bachmut. Tydzień Pułku Kalinowskiego
2023.05.15 15:24

Epifaniusz zwrócił się do władz kraju o dostosowanie dni wolnych od pracy do nowych terminów świąt kościelnych.

Ukraińska Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego obchodzić będzie wciąż święta według juliańskiego kalendarza.

Wiadomości
Cerkiew Ukrainy: Ławra Peczerska nie będzie już ośrodkiem „russkiego miru”
2023.03.30 18:08

MaH/belsat.eu wg unian.net, twitter.com

Aktualności