Cichanouskaja wystąpiła przed OBWE. Delegacja Łukaszenki wyszła z sali


Liderka białoruskich sił demokratycznych opowiedziała Zgromadzeniu Parlamentarnemu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o sytuacji więźniów politycznych, których na Białorusi osadzonych jest 1420 i wezwała posłów do zdecydowanych i niestandardowych środków. Przedstawiciele reżimu w Mińsku demonstracyjnie opuścili salę przed przemówieniem.

Swiatłana Cichanouskaja podczas obrad Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Wiedeń, Austria, 22 lutego 2024 roku.
Zdj. Biuro Swiatłany Cichanouskiej

Swiatłana Cichanouskaja mówiła w Wiedniu także o niedemokratycznych wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć w tę niedzielę – poinformowało biuro białoruskiej liderki. Wezwała Zgromadzenie Parlamentarne OBWE, by nie uznawało nowego składu parlamentu Białorusi i nie zapraszało członków “tego nielegalnego tworu” do ZP OBWE. 

– Wzywam was do usunięcia parlamentu Białorusi ze Zgromadzenia Parlamentarnego. Rozumiem, że OBWE szanuje dialog. Ale czy chcecie prowadzić dialog z katami i zabójcami?

Wiadomości
Na Białorusi trwają już wybory parlamentarne. Oficjalnie zebrano prawie 25 proc. głosów
2024.02.23 13:02

Wyjaśniła, że białoruscy deportowani nie zamierzają reprezentować swojego narodu, a w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE widzą “trybunę do rozpowszechniania kłamstwa i uzasadniania terroru”. 

– Zaproście jako obserwatorów przedstawicieli białoruskiego ruchu demokratycznego i naszych partii politycznych. Oni już teraz biorą udział w pracy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Aktywność w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE uczyni głos Białorusinów słyszalnym, a Zgromadzenie zaprezentuje odwagę i szacunek dla własnych zasad – podkreśliła.  

Swiatłana Cichanouskaja z członkami grupy “O demokratyczną Białoruś” w OBWE. Wiedeń, Austria, 22 lutego 2024 roku.
Zdj. Biuro Swiatłany Cichanouskiej

Podczas wizyty w stolicy Austrii Swiatłana Cichanouskaja wystąpiła także podczas spotkania członków grupy “O demokratyczną Białoruś”. W Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE należą do niej posłowie z Estonii, Norwegii, Szwecji, Francji, Polski, Litwy, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii i USA. Według niej OBWE powinna domagać się dostępu do więźniów politycznych Alaksandra Łukaszenki i możliwości pomocy im. 

– Wasi dyplomaci w Mińsku mogą wnioskować o dostęp do więzień. Szczególnie do tych, w których osadzeni są w trybie incommunicado [bez kontaktu ze światem zewnętrznym – przyp. belsat.eu].

Sylwetka
Od roku nie ma kontaktu z Mikołą Statkiewiczem. Więzień był jednym z głównych oponentów Łukaszenki
2024.02.09 16:32

Jednocześnie zaapelowała, by nie izolowano zwykłych Białorusinów. Według niej konieczne jest uproszczenie procesu otrzymywania wiz, zezwoleń na zamieszkanie i paszportów obcokrajowca. Jest to konieczne od czasu, gdy Łukaszenka zabronił przedłużania ważności i wydawania nowych paszportów emigrantom znajdującym się za granicą.

Poinformowała też, że w marcu białoruskie siły demokratyczne odbiorą z produkcji pierwsze wzoru Paszportu Nowej Białorusi i poprosiła, by państwa członkowskie OBWE poparły ten projekt.

Wiadomości
Paszporty Nowej Białorusi czekają na druk. Ich wagę tłumaczy nam Waler Kawaleuski
2024.02.06 14:02

Cichanouskaja spotkała się też w Wiedniu z ministrem spraw zagranicznych Austrii Alexandrem Schallenbergiem. Omówili sytuację więźniów politycznych białoruskiego reżimu, śmierć za kratami opozycyjnego działacza Ihara Lednika, możliwe drogi pociągnięcia do odpowiedzialności winnych za represje urzędników. Cichanouskaja poprosiła też szefa austriackiego MSZ do wyznaczenia specjalnego przedstawiciela ds. kontaktu z białoruskimi siłami demokratycznymi. 

Swiatłana Cichanouskaja z ministrem spraw zagranicznych Austrii Alexandrem Schallenbergiem. Wiedeń, Austria, 22 lutego 2024 roku.
Zdj. Biuro Swiatłany Cichanouskiej

Z kolei Schallenberg poinformował, że władze w Wiedniu planują uznawać przeterminowane białoruskie paszporty, wydawać na ich podstawie zezwolenia na pobyt i inne dokumenty. Problemem jest paszport cudzoziemca – zgodnie z austriackim prawem wnioskujący musiałby zrezygnować z pierwotnego obywatelstwa. Politycy umówili się na kolejne kroki w dalszej współpracy. 

Na koniec Cichanouskaja wezwała Schallenberga, by nie uznawał nowego składu niedemokratycznie wybranego parlamentu Białorusi.

Analiza
Łukaszence nie udało się zlikwidować partii politycznych. Co z nich zostało i jakie są ich plany na wybory?
2023.11.29 11:00

Sciapan Kubik, pj/belsat.eu

Aktualności