20 kwietnia – na Białorusi powszechny czyn społeczny


Dziś datę jego przeprowadzenia ogłosił rząd, który uściślił też zasady organizacji „subbotnika”.

Jak przypomina w swoim rozporządzeniu Rada Ministrów, obecny rok ogłosiła ona Rokiem Małej Ojczyzny, a oprócz tego przypada na niego 75. rocznica wyzwolenia Białorusi spod okupacji niemieckiej. Tym właśnie wydarzeniom ma być poświęcony powszechny czyn społeczny, podczas którego Białorusini mają porządkować i doprowadzać do należnego stanu zabytki, pomniki oraz miasta i wsie w całym kraju.

Wiadomości
Łukaszenka wraz z synami wyprawili się na subotnik do swojej małej ojczyzny
2018.04.21 12:51

Z kolei środki finansowe zarobione przez działające tego dnia zakłady pracy mają zostać przekazane do obwodowych (wojewódzkich) komitetów wykonawczych oraz ich stołecznego odpowiednika w Mińsku. Rada Ministrów zaleca jednak, aby były to pieniądze przekazane dobrowolnie oraz w kwocie ustalonej przez samych pracowników.

Połowa zebranych w ten sposób środków pozostanie w terenowych organach władzy. Komitety wykonawcze mają przeznaczyć je na zorganizowanie obozów letnich dla dzieci oraz uporządkowanie miejscowości leżących w granicach swoich obwodów.

Druga połowa tej kwoty trafi do Ministerstwa Finansów. Resort przekaże ją zaś władzom stolicy, które przeznaczą je zaś na remont kapitalny pomnika partyzantów i żołnierzy poległych podczas wojny oraz podziemnej infrastruktury znajdującej się pod monumentem.

sk, cez/belsat.eu

Aktualności