Trybunał Sprawiedliwości UE zniósł sankcje wobec białoruskiego producenta opon


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zniósł sankcje wobec białoruskiego przedsiębiorstwa państwowego Biełszyna, nałożone w związku z represjami wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Decyzja została opublikowana na stronie internetowej Trybunału. Na decyzję TSUE zwrócił uwagę niezależny portal Zierkało.

Biełszyna została wpisana na listę sankcyjną UE 2 grudnia 2021 roku. Jako powód podano wówczas trwające na Białorusi represje. Firma znalazła się na liście, ponieważ była „jedną z czołowych firm państwowych na Białorusi” i „znaczącym źródłem dochodów reżimu Łukaszenki”. Ponadto na umieszczenie na liście sankcji wpłynął fakt, że pracownicy Biełszyny, którzy protestowali po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, zostali zwolnieni, co oznacza, że firma była „odpowiedzialna za tłumienie społeczeństwa obywatelskiego”.

Podobnie jak wiele innych białoruskich firm, Biełszyna odwołała się od decyzji Rady UE do Trybunału Sprawiedliwości UE – podaje Zierkało.

Wiadomości
V pakiet sankcji UE wobec Białorusi wszedł w życie
2021.12.02 17:47

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Rada UE nie udowodniła, że Biełszyna jest „znaczącym źródłem dochodu dla reżimu Alaksandra Łukaszenki” i że państwo białoruskie bezpośrednio korzysta z dochodów spółki, ponieważ Biełszyna przedstawiła dokumenty finansowe potwierdzające, że przed umieszczeniem jej na liście sankcyjnej była spółką przynoszącą straty.

– Sprawozdania finansowe wskazują, że wnioskodawca odnotował stratę netto w wysokości 71 088 000 rubli białoruskich (ok. 30 mln euro) w roku podatkowym 2019 i 216 290 000 rubli białoruskich (ok. 77 mln euro) w roku podatkowym 2020 – czytamy w orzeczeniu Trybunału.

Ponadto TSUE nie znalazł wystarczających dowodów na zaangażowanie Biełszyny w represje wobec społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności, zdaniem Trybunału, Rada UE nie udowodniła, że powodem zwolnienia pracowników spółki był ich udział w demonstracjach i strajkach po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, ponieważ zostali oni „formalnie zwolnieni za absencję”.

W rezultacie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł o zniesieniu sankcji wobec firmy i nakazał Radzie UE pokrycie kosztów postępowania.

Wiadomości
Łukaszenka obiecuje: Białoruś ochroni zachodnią Ukrainę przed Polakami
2022.06.17 14:39

lp/ belsat.eu wg Zierkało

Aktualności