Sondaż. Imigranci w Polsce coraz częściej obchodzą Boże Narodzenie z rodziną i polskimi przyjaciółmi


Ponad dwie trzecie cudzoziemców przebywających w Polsce pozostaje na święta Bożego Narodzenia w naszym kraju. Wśród nich rośnie odsetek spędzających święta w gronie rodziny albo polskich przyjaciół. Jednocześnie coraz więcej obcokrajowców będzie obchodzić Boże Narodzenie w Polsce w samotności – wynika z badania „Migranci – Boże Narodzenie w Polsce” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wśród migrantów z krajów b. ZSRR oraz Bośni i Hercegowiny.

Badanie pokazało, że ponad dwie trzecie migrantów (70 procent) pracujących lub studiujących w Polsce planuje spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w naszym kraju. Tylko 16 procent ankietowanych deklaruje zamiar wyjazdu do swojego kraju rodzinnego. Ponad połowa cudzoziemców (53 procent) planuje obchodzić nadchodzące święta zgodnie z kalendarzem gregoriańskim lub nowojuliańskim, czyli 25 grudnia. Tylko co dziewiąty respondent deklaruje świętowanie w styczniu, zgodnie z kalendarzem juliańskim. Niemal co czwarty imigrant zamierza obchodzić Boże Narodzenie zarówno w grudniu, jak i w styczniu.

Większość imigrantów będzie obchodzić Boże Narodzenie 25 grudnia, rys.: EWL
Większość imigrantów będzie obchodzić Boże Narodzenie 25 grudnia,. Grafika: EWL

Przeszło co czwarty cudzoziemiec (28 procent) spędzi Boże Narodzenie w Polsce z rodziną przebywającą w naszym kraju. Warto podkreślić, że w grudniu 2020 roku jedynie 12 procent imigrantów deklarowało obchodzenie świąt w Polsce w rodzinnym gronie. Z kolei 12 procent badanych zamierza świętować z polskimi przyjaciółmi i znajomymi. Odsetek ten w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o połowę (7 procent w 2020 roku).

– W porównaniu z 2020 rokiem wzrósł odsetek migrantów, którzy sprowadzili do Polski swoje rodziny oraz przenieśli tu swoje centra interesów życiowych. W dużej mierze za rachunek uchodźców, którzy uciekali przed wojną w Ukrainie. Jednak tylko 12 procent migrantów spędzi tę Wigilię z polskimi przyjaciółmi. To liczba, która skłania do refleksji nad tym, jak możemy lepiej integrować się z osobami z innych krajów i kultur w naszym społeczeństwie – komentuje wyniki badań Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Historie
Trzy lata Centrum Białoruskiej Solidarności. Jak w Warszawie pomaga się Białorusinom w potrzebie
2023.09.09 15:20

Według raportu jedynie 13 procent obcokrajowców deklaruje, że będzie pracować w okresie świątecznym, czyli dwukrotnie mniej niż w 2020 roku (26 procent). Podwoił się jednak odsetek imigrantów spędzających okres świąt w samotności – 11 procent wobec 5,8 procent w 2020 roku.

– Zwracamy się do wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników transgranicznych z prośbą o pamięć dla tych, którym nadchodzące święta upłyną pod znakiem nie tylko nadziei, ale także smutku z powodu rozłąki z bliskimi lub tęsknoty za ojczyzną. Jednocześnie dziękujemy pracodawcom szanującym świąteczne kalendarze wszystkich pracowników transgranicznych, którzy tworzą wielokulturowe zespoły w coraz szerszym gronie polskich przedsiębiorstw – podkreśla Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Większość imigrantów odczuwa nadzieję i optymizm, ale prawie 1/4 smutek, rys.: EWL
Większość imigrantów odczuwa nadzieję i optymizm, ale prawie 1/4 smutek. Grafika: EWL

W kontekście emocji odczuwanych przez obcokrajowców w okresie przedświątecznym szczególne miejsce zajmuje nadzieja, na którą wskazała niemal połowa respondentów (43 procent). Co czwarty imigrant (25 procent) odczuwa optymizm. Równie często badani cudzoziemcy wskazywali radość (22 procent), miłość (22 procent) i spokój (21 procent). Warto zaznaczyć, że aż 23 procent obcokrajowców przyznało, że odczuwa w okresie przedświątecznym smutek, a 16 procent – niepokój.

Opinie
Dla kogo puste miejsce przy stole. Wigilijna opowieść z ukraińską kolędą w tle
2022.12.24 07:30

Badanie sondażowe „Migranci – Boże Narodzenie w Polsce” zostało przeprowadzone w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2023 roku przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu wzięło udział 506 obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii, Mołdawii, Uzbekistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu oraz Bośni i Hercegowiny, którzy pracują lub studiują w Polsce.

pp/belsat.eu wg EWL

Aktualności