Liderka białoruskiej opozycji spotkała się z kierownictwem Google. Tematem algorytmy wyszukiwarki


Swiatłana Cichanouskaja spotkała się z wiceprezes Google Annette Kröber-Riel podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Святлана Ціханоўская і віцэ-прэзідэнтка «Google» Анэтэ Крэбэр-Рыль
Swiatłana Cichanouskaja i Annette Kröber-Riel w Davos, zdj.: TG Swietłana Tichanowskaja

Głównym tematem rozmowy były treści proponowane przez Google dla użytkowników na Białorusi. Według opozycji, są to najczęściej reżimowe strony rosyjskojęzyczne. Oponentom reżimu zależy na wsparciu białoruskojęzycznych treści oraz stworzeniu białoruskiego interfejsu usługi Gmail.

Swiatłana Cichanouskaja przekazała, że istotne jest też dostarczanie narzędzi Google i organizowanie szkoleń dla mediów i społeczeństwa obywatelskiego.

Wiadomości
Tinder wycofuje się z Białorusi
2024.01.16 13:45

Siły demokratyczne Białorusi od dawna szukają wsparcia dla Białorusi i lokalizacji usług od dużych firm informatycznych; są również w kontakcie z twórcami Facebooka, X, TikTok, Netflix.

Chodzi nie tylko o to, że giganci IT nie zwracają uwagi na język białoruski i oferują Białorusinom konsumpcję rosyjskich treści, ale także o to, że państwowe środki masowego przekazu mają pierwszeństwo przed mediami niepaństwowymi. Na to ostatnie zwróciła uwagę Komisja Europejska.

Media
Powstał rosyjski odpowiednik Wikipedii o nazwie Ruwiki
2024.01.15 10:12

Kolejne spotkanie Swiatłany Cichanouskiej z Annette Kröber-Riel na Monachijskim Forum Bezpieczeństwa w dniach 16-18 lutego.

pp/belsat.eu

Aktualności