Wkrótce wstępne ustalenia ICAO w sprawie przerwanego lotu Ryanair

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która prowadzi dochodzenie w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu Ryanair w maju poinformowała, że wstępny raport oczekiwany jest w ciągu tygodnia.

ICAO oświaczyło, że raport ze wstępnymi ustaleniami zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady ICAO do końca bieżącej sesji, najpóźniej 23 czerwca. Jak podkreślono w komunikacie, dochodzenie cały czas trwa, a ostateczny raport jest oczekiwany podczas następnej sesji Rady, która zaczyna się 13 września.

Szef Ryanaira: Białoruś z premedytacją naruszyła przepisy lotnicze

Po decyzji Rady ICAO dotyczącej przeprowadzenia przez Sekretariat ICAO dochodzenia ustalającego fakty w sprawie wydarzeń powiązanych z lotem FR4978 linii Ryanair, oficjalne wnioski o przekazanie informacji (Requests for Information – RFI) zostały wystosowane do krajów bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem. Białoruś i Polska już przekazały część szczegółów. O informacje zwrócono się też do Grecji, Irlandii, Litwy i Szwajcarii.

Pod koniec maja Rada ICAO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku, w wyniku którego władze białoruskie aresztowały dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Białoruski Komitet Śledczy prezentuje swoją wersję wywiezienia Polek z Białorusi

Rada ICAO wyraziła wówczas „poważne obawy” i postanowiła przeprowadzić tzw. dochodzenie ustalające fakty (fact finding investigation). Prowadzi je Sekretariat ICAO.

Specjaliści prowadzący dochodzenie mogą występować o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania. Raport ma opisać „dostępne fakty i adekwatne instrumenty prawne”.

Sąd w Mińsku rozpatruje dziś skargę Sofii Sapiegi – Rosjanki zatrzymanej razem z Ramanem Pratasiewiczem

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 r. i obowiązującej od 1947 r. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest agendą ONZ, jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. Siedziba ICAO znajduje się w Montrealu. W Radzie ICAO w każdej jej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO. Polska nie jest obecnie członkiem Rady.

Europa zamyka niebo dla Białorusi

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości