Mołdawia. Obywatele zdecydują o europejskiej przyszłości kraju w referendum


Mołdawski parlament zatwierdził dziś datę referendum w sprawie aspiracji Mołdawii do członkostwa w UE. Odbędzie się ono 20 października 2024 roku.

W pierwszej wersji ustawy pytanie referendalne brzmiało: „Czy popierasz przystąpienie Mołdawii do UE?”. Dziś jednak przyjęto inny projekt, w którym pytanie będzie brzmiało następująco: „Czy popierasz włączenie integracji europejskiej do konstytucji Mołdawii?” – i dwie opcje odpowiedzi: „Tak” i „Nie” – poinformował rosyjskojęzyczny mołdawski portal Newsmaker.

Veronica Roșca, jedna z autorek projektu ustawy o referendum z ramienia rządzącej partii PAS, powiedziała, że karta do głosowania będzie zawierać konkretne zmiany, które zostaną wprowadzone do konstytucji, jeśli większość głosujących je poprze.

Według Newsmaker w przypadku pozytywnego wyniku referendum preambuła mołdawskiej konstytucji zostanie uzupełniona o „odniesienie do tożsamości europejskiej” i „nieodwracalność europejskiej ścieżki rozwoju Mołdawii”. Konstytucja zostanie również uzupełniona o artykuł dotyczący „integracji europejskiej”. Będzie on stanowił, że Mołdawia przystępuje do traktatów ustanawiających UE oraz traktatów rewizyjnych. Po przystąpieniu do tych traktatów będą one miały pierwszeństwo przed prawem krajowym.

Wiadomości
Kiszyniów wierzy, że wejdzie do UE przed końcem tej dekady
2024.03.15 16:02

Wcześniej przewodniczący parlamentu Igor Grosu powiedział, że referendum odbędzie się tego samego dnia co wybory prezydenckie. Oznacza to, że wybory prezydenckie w Mołdawii mogą również odbyć się 20 października, jeśli parlament zatwierdzi odpowiednią datę.

Kiszyniów złożył wniosek o przystąpienie do UE 4 marca 2022 roku, kilka dni po tym, jak zrobiła to Ukraina. Od tego czasu Mołdawia i Ukraina zmierzają do UE „w tandemie”: otrzymały status kandydata w tym samym czasie, a w grudniu 2023 roku przywódcy UE zatwierdzili rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych zarówno z Mołdawią, jak i Ukrainą.

Wiadomości
Rada Europejska rozpocznie negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią
2023.12.14 18:46

lp/ belsat.eu

Aktualności