Andrzej Poczobut czwarty raz obchodzi urodziny za kratami


Grodzieński dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi kończy dziś 51 lat, z których trzy spędził za kratami reżimu Alaksandra Łukaszenki.

poczobut wiezienie koloni karna represje
Andrzej Poczobut podczas posiedzenia sądu, na którym został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Grodno, 8.02.2023 r.
Zdj: BiełTA

8 lutego 2023 roku Sąd Obwodowy w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Uznał go za winnego popełnienia przestępstw z dwóch artykułów kodeksu karnego: „wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego Białorusi” (art. 361 kk) i „rozniecanie wrogości na tle narodowościowym” (art. 130 kk). Uznano go za winnego m.in. popularyzowania wiedzy o Armii Krajowej i polskim podziemiu antysowieckim po II wojnie światowej. 

Poczobut trafił do Kolonii Karnej nr 1 w Nowopołocku – jednego z najcięższych zakładów penitencjarnych na Białorusi. Są tam osadzeni tacy więźniowie polityczni jak niedoszły kandydat na prezydenta Wiktar Babaryka, bloger Ihar Łosik, dziennikarz Andrej Alaksandrau czy dziennikarz Andrej Kuznieczyk. Wiadomo, że więźniowie polityczni są tam przetrzymywani w warunkach gorszych niż kryminaliści. Działaczowi mniejszości polskiej nie są przekazywane potrzebne leki, ograniczane jest jego prawo do korespondencji. Mimo to nie zdradza swoich ideałów i mimo namów nie poprosił dyktatora o łaskę. 

Sylwetka
W Polsce postać dekady, na Białorusi „terrorysta”. Andrzej Poczobut od trzech lat za kratami
2024.03.25 16:20

Uwięzienie Andrzeja Poczobuta jest kością niezgody między Mińskiem i Warszawą. Grodzieński korespondent niezależnych białoruskich i polskich mediów został zatrzymany 25 marca 2021 roku wraz z czterema liderkami mniejszości polskiej na Białorusi: prezes Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andżeliką Borys, szefową struktur ZPB w Lidzie Ireną Biernacką, szefową struktur ZPB w Wołkowysku Marią Tiszkowską i dyrektorką polskiej szkoły w Brześciu Anną Paniszewą. 

Miało to miejsce pół roku po sfałszowaniu przez reżim wyborów prezydenckich i wybuchu ogólnokrajowych, pokojowych protestów. 25 marca 2021 roku – w nieuznawanym przez Łukaszenkę Dniu Wolności – mogło dojść do kolejnego zrywu antyreżimowego. Uwięzienie polskich działaczy zostało więc uznane za wzięcie zakładników, by Polska nie wsparła dążeń demokratycznych Białorusinów. 

Od tego czasu cztery działaczki wypuszczono z aresztu. Biernacką, Tiszkowską i Paniszewą białoruskie władze wydaliły przy tym z ojczyzny bez prawa do powrotu. 

Dziś Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że także prezes ZPB emigrowała do Polski. Andżelika Borys spotkała się wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą i przekazała mu, że za zgodą białoruskiego dyktatora odwiedziła Andrzeja Poczobuta w kolonii karnej.

Wiadomości
Andżelika Borys w Polsce. Przyjął ją prezydent Andrzej Duda
2024.04.16 11:32

pj/belsat.eu

Aktualności