Słowacja uznała rosyjski reżim za terrorystyczny, a Rosję za sponsora terroryzmu


Słowacki parlament, Rada Narodowa, po raz kolejny potępił rosyjską agresję na Ukrainie i wyraził poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. W rezolucji obecny reżim rosyjski nazwano terrorystycznym, a Rosję nazwano sponsorem terroryzmu.

W przyjętej dziś rezolucji słowaccy parlamentarzyści potępili ataki Rosji na ludność cywilną, obiekty cywilne i krytyczną strukturę energetyczną Ukrainy.

Wiadomości
Senat RP uznał Rosję za reżim terrorystyczny
2022.10.26 16:10

Parlamentarzyści potępili również bezpośrednie i pośrednie groźby Rosji dotyczące użycia broni jądrowej. W rezolucji podkreślono nieuznawanie przeprowadzenia i wyników pseudoreferendów w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim Ukrainy, wskazując, że terytoria te pozostają integralną częścią Ukrainy.

Rada Narodowa wyraziła również poparcie dla wysiłków zmierzających do powołania specjalnego trybunału do ścigania zbrodni agresji, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych.

Wiadomości
Parlament Europejski uznaje Rosję za państwo sponsorujące terroryzm
2022.11.23 12:52

Jednocześnie w dokumencie potępiono wojnę hybrydową, którą Rosja prowadzi również na terytorium Słowacji. Rezolucja wzywa organy ścigania, służby wywiadowcze i inne odpowiednie organy, aby nie lekceważyły zagrożenia, ale podjęły skuteczne działania w celu utrzymania bezpieczeństwa i demokracji na Słowacji.

Podobne rezolucje przyjęto wcześniej w Polsce, Czechach, państwach bałtyckich i innych. W listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski ogłosił Rosję państwem sponsorującym terroryzm.

lp/ belsat.eu wg Europejska Prawda, inf. wł.

Aktualności