Białoruś. Na granicy z Ukrainą wprowadzono stan „operacji antyterrorystycznej”


Z oficjalnych komunikatów wynika, że w okolicy Lelczyc w obwodzie homelskim, przy granicy z Ukrainą, wprowadzono stan „operacji antyterrorystycznej”.

Portal Swietłaje Życcio, organ prasowy miejscowych władz przekazał komunikat KGB o wprowadzeniu obostrzeń i wezwał mieszkańców, by zachowali spokój oraz wykonywali polecenia funkcjonariuszy „struktur siłowych”.

Takie przepisy o „operacji antyterrorystycznej” umożliwiają funkcjonariuszom wchodzenie do prywatnych mieszkań bez nakazu sądowego, korzystać z prywatnych narzędzi komunikacyjnych obywateli, ograniczanie ich wyjazdu poza miejsce, gdzie prowadzona jest taka operacja.

Opinie
Barometr cmentarza politycznego
2024.02.06 18:23

Jak podaje emigracyjne białoruskie Euroradio, powołując się na kanał na portalu społecznościowym Motolko Pomogi, na miejsce przyleciały co najmniej 3 śmigłowce z Mińska.

Euroradio zdołało dodzwonić się do siedziby miejscowych władz. Dziennikarze usłyszeli, że są to ćwiczenia.

Wiadomości
Białoruś. Ćwiczenia wojskowe „z uwzględnieniem prognozy rozwoju sytuacji na kontynencie”
2024.01.23 12:15

MaH/belsat.eu wg telegram, Euroradio

Aktualności