Białoruś: dwór Zawiszów w dawnych Kuchcicach wystawiony na aukcję. Za półdarmo


Na białoruskim państwowym portalu aukcyjnym wystawiono pochodzący z XIX wieku dawny dwór rodu Zawiszów w Kuchcicach. Cena wywoławcza architektonicznej perełki z bogatą historią wynosi 15 660 rubli białoruskich – napisało wydanie Onliner.by. To około 19 700 złotych według obecnego kursu.

Wystawiony na licytację dwór Zawiszów w Pierwomajskim (dawnych Kuchcicach).
Zdj. et.butb.by

Zaniedbany pustostan z zamurowanymi oknami sprzedawany jest jako “budynek muzeum”.

Foto
Za 35 tys. zł! Na sprzedaż wystawiono pałac Radziwiłłów
2018.10.10 09:57

Zespół parkowo-pałacowy Zawiszów uważany jest za jeden z piękniejszych zabytków architektury epoki klasycyzmu na Białorusi. Kazimierz Zawisza postawił go w 1891 roku we wsi Kuchcice (biał. Kuchciczy), która obecnie nosi nazwę Pierwomajski. Oprócz wyjątkowego pałacu, na terenie kompleksu znajdują się zabudowania gospodarcze oraz park z kaplicą – miejscem pochówku hrabiów Zawiszów.

Wystawiony na licytację dwór Zawiszów w Pierwomajskim (dawnych Kuchcicach).
Zdj. et.butb.by

Główną część majątku stanowił klasycystyczny pałac, który niestety nie zachował się do dziś. Zachowały się jedynie dwa budynki gospodarcze, częściowo zagospodarowany park, młyn wodny, stajnia i inne budynki gospodarcze.

Zespół pałacowo-parkowy Zawiszów w Kuchcicach uwieczniony przez Napoleona Ordę

Pierwotny wygląd zespołu parkowo-pałacowego zachował się dzięki XIX-wiecznemu rysunkowi Napoleona Ordy.

Licytacja zabytku odbędzie się 4 marca br. w formacie aukcji online.

Wiadomości
Barokowa synagoga w Słonimie wystawiona na aukcji za 50 złotych
2024.01.17 19:36

Jedną z ostatnich właścicielek tego majątku była Maria Magdalena Radziwiłł (z domu Zawisza-Kierżgajło). W 1912 r. arystokratka zadeklarowała w jednym z czasopism: “uważam siebie za Białorusinkę pochodzenia litewskiego, tak jak mój mąż, za Polkę zaś nie mam siebie zupełnie”. W Kuchcicach prowadziła ona białoruską szkółkę dla dzieci wiejskich.

Wiadomości
Radziwiłłowie: siedem wieków dynastii rycerzy i mecenasów sztuki
2021.07.27 09:49

W 1919 roku jej majątek znalazł się w granicach państwa sowieckiego. Maria Magdalena Radziwiłł utraciła prawo do mieszkania i posiadania ziemi. Zmusiło ją to emigracji – początkowo do Kowna na Litwie, następnie do pruskiego Królewca, a ostatecznie do klasztoru żeńskiego dominikanek w Fryburgu w Szwajcarii. Tam kontynuowała swoją działalność na rzecz białoruskiego ruchu narodowego do śmierci w 1945 roku.

W lutym 2018 roku – miesiąc przed setną rocznicą proklamowania niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową – prochy Marii Magdaleny Radziwiłł zostały sprowadzone do Mińska i złożone w kościele pw. św. Rocha.

Wiadomości
Przykład i inspiracja. Mecenaska ruchu białoruskiego Magdalena Radziwiłł spoczęła w mińskim kościele
2018.02.18 08:25

pj/belsat.eu 

Aktualności