Ponure wieści o Andrzeju Poczobucie


Rodzina dziennikarza polskich mediów i działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta poinformowała w mediach społecznościowych o jego aktualnej sytuacji. Polak odbywa karę ośmiu lat pozbawienia wolności w jednym z najcięższych białoruskich zakładów karnych w Nowopołocku na północy kraju.

Jak pisze Głos znad Niemna, organ prasowy Związku Polaków na Białorusi, według rodziny komunikacja z Andrzejem Poczobutem jest bardzo nieregularna, a docierające od niego z rzadka wiadomości są „generalnie ponure”.

Wynika z nich między innymi, iż administracja kolonii karnej ostatnio sporządziła na więźnia politycznego dwa protokoły, na mocy których został on ukarany pozbawieniem możliwości otrzymywania paczek oraz zakazem widzeń z rodziną.

Raport
Białoruś. Więźniowie polityczni są traktowani gorzej niż kryminalni
2023.12.05 09:20

Bliscy dziennikarza prognozują, że tendencja ograniczania Andrzeja Poczobuta w prawach, przysługujących innym więźniom, może się utrzymać aż do końca jego odsiadki, która ma potrwać co najmniej do lutego 2028 roku.

Pomimo przykrości czynionych przez administrację kolonii, bliscy dziennikarza zapewniają, że nie stracił on równowagi psychicznej oraz spokoju ducha. Piszą, że jak zawsze interesuje się on wszystkimi swoimi przyjaciółmi, a także kolegami i przekazuje im pozdrowienia.

Historie
„Tu nie wytrzymują długo nawet strażnicy”. Kolonia w Nowopołocku to jedno z najsurowszych miejsc na Białorusi
2022.10.25 15:05

Andrzej Poczobut przebywa w niewoli reżimu Alaksandra Łukaszenki od 25 marca 2021 roku. W lutym bieżącego roku skazano go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome „nawoływanie do sankcji” i „podżeganie do wrogości”. W drugiej połowie czerwca Polak przybył w miejsce odbywania kary, czyli do kolonii w Nowopołocku, gdzie już w sierpniu został ukarany półrocznym pobytem w izolatce.

Wczoraj o wstawiennictwo na rzecz uwolnienia przedstawiciela mniejszości polskiej zaapelował do ONZ prezydent Andrzej Duda.  Andrzej Poczobut jest jednym z 1473 więźniów politycznych znajdujących się obecnie w więzieniach białoruskiego reżimu.

Wiadomości
Prezydent Duda prosi ONZ o wsparcie w sprawie więzionego Andrzeja Poczobuta
2023.12.12 18:56

pj/belsat.eu wg glosznadniemna.pl

Aktualności