Ostatnia droga Alesia Puszkina. Pogrzeb obserwowała milicja


Dziś we wsi Bóbr pod Krupkami na wschodzie Białorusi pochowano zasłużonego artystę, piewcę i obrońców kultury białoruskiej, który zmarł w niewoli reżimu Łukaszenki. Mimo represji, w pogrzebie Alesia Puszkina wzięło udział około stu osób. 

Pogrzeb malarza, więźnia politycznego Alesia Puszkina. Wieś Bóbr, rejon krupkowski, obwód miński, 13 lipca 2023 r. Zdjęcie zdelegalizowanego Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna” / Telegram

Artystę żegnali mieszkańcy jego rodzinnej wsi Bóbr, znajomi i miłośnicy jego sztuki, którzy przyjechali z całej Białorusi. W pogrzebie uczestniczyło też czworo dzieci malarza – trzy córki i syn.

Po dwóch latach powszechnych represji, w kondukcie żałobnym nie pojawiły się biało-czerwono-białe flagi i herb Pogoń, które w swojej twórczości popularyzował zmarły. Ich eksponowanie mogłoby zakończyć się zatrzymaniami, a nawet rozpędzeniem pogrzebu. Jedynym elementem narodowym były białe i czerwone kwiaty.

Pogrzeb malarza, więźnia politycznego Alesia Puszkina. Wieś Bóbr, rejon krupkowski, obwód miński, 13 lipca 2023 r. Zdjęcie zdelegalizowanego Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna” / Telegram

W ostatnią drogę Alesia Puszkina ubrano w świąteczną koszulę wyszywaną w białoruski wzór ludowy. Obok głowy położono jego rozpoznawalny brązowy kapelusz. Otwartą trumnę z domu do cerkwi zanieśli na ramionach uczestnicy pogrzebu. 

Pogrzeb malarza, więźnia politycznego Alesia Puszkina. Wieś Bóbr, rejon krupkowski, obwód miński, 13 lipca 2023 r. Zdjęcie zdelegalizowanego Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna” / Telegram

Msza pogrzebowa została odprawiona w wiejskiej świątyni prawosławnej, która stanęła na miejscu starej cerkwi, która spłonęła w 2011 roku. W 1996 roku Aleś Puszkin ozdobił jej ściany monumentalnym malowidłem Sądu Ostatecznego. Po prawej ręce Chrystysa umieścił proroków, po lewej grzeszników. W wyobrażeniach grzeszników wiele osób widziało podobizny Alaksandra Łukaszenki i metropolity Filareta.

Pogrzeb malarza, więźnia politycznego Alesia Puszkina. Wieś Bóbr, rejon krupkowski, obwód miński, 13 lipca 2023 r. Zdjęcie zdelegalizowanego Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna” / Telegram

Cały przebieg pogrzebu obserwowała milicja. Jak twierdzą uczestnicy, funkcjonariusze nie zaczepiali zgromadzonych, ale nagrywali ich z samochodu na kamerę w celu późniejszej identyfikacji. 

Więzień polityczny umarł z winy reżimu

O śmierci Alesia Puszkina, wybitnego białoruskiego artysty związanego z ruchem narodowym, poinformowała 11 lipca jego żona Janina Dziemuch. Jak ustalił niezależny portal MOST, Aleś Puszkin zmarł na sali operacyjnej po tym, jak z więzienia nr 1 w Grodnie został przywieziony z zapaleniem otrzewnej i sepsą z powodu perforacji żołądka wywołanej przez chorobę wrzodową. Według źródeł portalu jego śmierć mogła być wynikiem złej diety i braku opieki medycznej w zakładzie karnym.

Fotoreportaż
“Ostatni performance”. Białorusini oddają w Warszawie hołd malarzowi Alesiowi Puszkinowi
2023.07.12 16:12

Malarz był więźniem politycznym reżimu Alaksandra Łukaszenki. 30 marca 2021 roku został aresztowany – służby uznały, że namalowany przez niego portret Jauhiena Żychara, dowódcy białoruskiego oddziału podziemia antysowieckiego, „rehabilituje nazizm”. Po roku w areszcie malarz został skazany na 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Potem karę jeszcze dwukrotnie zaostrzono – najpierw administracja Kolonii Karnej nr 22 w Iwacewiczach (okrytych złą sławą „Wilczych Nor”) umieściła go na 5 miesięcy w „celi typu więziennego”, a następnie sąd w Iwacewiczach zdecydował o umieszczeniu go w grodzieńskim więzieniu.

Zjednoczony Gabinet Przejściowy białoruskie opozycji odznaczył go dziś pośmiertnie medalem „Honor i Godność”. Nagroda ta jest przyznawana w imieniu narodu białoruskiego osobom, które wykazały się wyjątkowym poświęceniem w służbie wolności i niepodległości Białorusi. W komunikacie Gabinetu podano, że Aleś Puszkin był znanym białoruskim artystą-nonkonformistą, wybitnym białoruskim patriotą o wyraźnej postawie obywatelskiej, człowiekiem niezniszczalnego ducha, który „całe swoje życie oddał Ojczyźnie i językowi białoruskiemu” i który „zmarł za życia, będąc zakładnikiem reżimu, przebywając w kolonii karnej”.

Wiadomości
Zjednoczony Gabinet Przejściowy pośmiertnie uhonorował Alesia Puszkina
2023.07.13 09:50

Maryja Michalewicz, pj/belsat.eu

Aktualności