Łukaszenka legalizuje kradzież mienia. Uderzy to w obywateli „nieprzyjaznych krajów”


Alaksandr Łukaszenka podpisał dziś dekret nr 91 zmieniający jego własny dekret z 14 marca 2022 roku „O dodatkowych środkach w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania gospodarki”. Nowe prawo pozwala na konfiskatę mienia obywateli z „nieprzyjaznych krajów”. Nie muszą oni nawet popełniać wykroczenia – reżim po prostu zarekwiruje mienie.

Zaktualizowany dekret określa przypadki, w których alienacja mienia osób z „nieprzyjaznych krajów obcych” nie wymaga zezwolenia i uiszczenia cła.

Rada Ministrów otrzymała nakaz wyjaśnienia stosowania przepisów zawartych w dekrecie.

Lista krajów, które zdaniem władz prowadzą wrogie działania przeciwko Białorusi, została opracowana przez Radę Ministrów i przedstawiona w uchwale nr 209.

Wiadomości
Białoruś. Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie, musisz stawić się osobiście
2024.02.22 12:45

Do „nieprzyjaznych państw” Mińsk zalicza:

 • Związek Australijski,
 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • Kanadę,
 • Księstwo Liechtensteinu,
 • Królestwo Norwegii,
 • Nową Zelandię,
 • Republikę Albanii,
 • Republikę Islandii,
 • Republikę Macedonii Północnej,
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • USA,
 • Czarnogórę,
 • oraz Konfederację Szwajcarską.

Wczoraj rząd w Mińsku zatwierdził ustawę o podwyższeniu stawki podatku od niektórych rodzajów dochodów spółek zagranicznych. Jednocześnie wprowadzono zawieszenie niektórych postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z „nieprzyjaznymi krajami” – w tym z Polską, Niemcami i krajami bałtyckimi.

Wiadomości
Łukaszenka zakazał wydawania paszportów Białorusinom poza granicami kraju
2023.09.05 15:15

Maryja Michalewicz, lp/ belsat.eu

Aktualności