Jak wojna z Ukrainą drenuje budżety rosyjskich regionów


Władze obwodu archangielskiego wydały ponad 620 milionów rubli (ok. 27 milionów złotych) na wypłaty dla uczestników inwazji na Ukrainę, pobierając pieniądze z innych pozycji wydatków budżetu obwodu. Tak wynika z analizy dokumentów opublikowanych przez władze.

O znikających pieniądzach, które normalnie przeznaczone byłyby na inne cele, pisze niezależny The Barents Observer. Od kwietnia ubiegłego roku władze obwodu archangielskiego siedmiokrotnie ograniczyły wydatki na świadczenia dla tzw. weteranów pracy (status honorowy nadawany niektórym osobom za wieloletnią ciężką pracę w danej branży). Zamiast tego środki te zostały przeznaczone na jednorazowe wypłaty na rzecz żołnierzy zmobilizowanych, kontraktowych i ochotników werbowanych na wojnę na Ukrainie, a także sił bezpieczeństwa biorących udział w inwazji. Część środków przeznaczono na wypłaty dla poborowych i rodzin wojskowych. Całkowita kwota takich przydziałów w ciągu roku wyniosła 265 milionów rubli (11,5 miliona złotych).

W ten sam sposób z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zabrano 68 milionów rubli (3 miliony złotych), które pierwotnie miały być przeznaczone na comiesięczne świadczenia dla osób posiadających dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Ze środków przeznaczonych na dotacje do mediów i mieszkań pobrano 60 milionów rubli (2,6 miliona złotych) – na wypłaty dla wojska.

Foto
79. rocznica „Wielkiego Zwycięstwa”. Parada wojskowa w Moskwie FOTO
2024.05.09 13:59

Kolejne 38 milionów rubli (1,6 miliona złotych) “wycięto” z opieki zdrowotnej. Wojsko “sponsorowano” kosztem lekarzy, którym przysługują wynagrodzenia za pracę w odległych i trudno dostępnych miejscach oraz za pracę z dziećmi, a także kosztem studentów medycyny sponsorowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Warto pamiętać, że obwód archangielski leży daleko na północy – wiele wsi i osiedli przez część roku jest odcięta od świata przez ogromne odległości, fatalną jakość dróg i trudne warunki pogodowe.

Kolejne 10 milionów rubli (430 tysięcy złotych) pobrano z pozycji „Dopłaty dla rodzin zastępczych na dzieci pozostające pod ich opieką”. Zamiast tego fundusze te zostały wykorzystane na opłacenie tych, którzy podpisali kontrakt na udział w wojnie.

Władze obwodu archangielskiego obcinają także fundusze na m.in. zajęcia oświatowe, ciepłe posiłki dla uczniów, pomoc sierotom w opłaceniu mieszkania, świadczenia socjalne dla ofiar represji politycznych czy rekompensaty kosztów leczenia uzdrowiskowego. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze także przeznaczono na opłacenie wojska. Sami urzędnicy też trochę dołożyli do “specjalnej operacji wojskowej” – 30 milionów rubli (1,3 miliona złotych) z dotacji dla podległych im instytucji.

Raport
Brytyjski wywiad: Rosja nadal rekrutuje cudzoziemców
2024.04.15 15:51

Kolejnym istotnym źródłem wpłat na rzecz wojska był regionalny Fundusz Rezerwowy, który wydał na te cele 124,4 miliona rubli (5,4 miliona złotych). Jednocześnie sam Fundusz Rezerwowy powstaje częściowo poprzez zmniejszenie wydatków socjalnych. Przykładowo w listopadzie 2023 r. pozyskała ponad 30 milionów rubli (1,3 miliona złotych) ze środków, które pierwotnie miały być przeznaczone na rozwój sektora edukacji. Innymi słowy, najpierw zabiera się pieniądze z budżetu na pomoc socjalną, by przesunąć je do rezerwy, a z rezerwy wędrują one do wojska.

Z obliczeń dziennikarzy wynika, że w ten sposób wypompowano z obwodu archangielskiego ponad 620 milionów rubli (26,6 miliona złotych).

Ale to nie jedyna metoda drenowania miejscowej ludności. Przykładowo w budżecie na 2023 r. prawie 300 milionów rubli (13 milionów złotych) przeznaczono wprost na wypłaty dla żołnierzy kontraktowych, ochotników, zmobilizowanych i sił bezpieczeństwa biorących udział w wojnie. W 2024 r. na ten sam cel przeznaczono 360 milionów rubli (15,5 miliona złotych).

Sumując redystrybucję środków i alokacje bezpośrednie w budżetach na lata 2023 i 2024, całość płatności na rzecz uczestników wojny i ich rodzin wynosi aż 1,28 miliarda rubli (55,5 miliona złotych).

Wiadomości
Pociągi agitacyjne ruszają w Rosję
2024.04.17 16:15

Dla porównania: w budżecie obwodu na 2024 rok na świadczenia z tytułu urodzenia i wychowania dziecka (odpowiednik “becikowego”) przewidziano 1,1 miliarda rubli (47,6 miliona złotych). Budżet na kompleksowy rozwój obszarów wiejskich wynosi niecałe 900 milionów rubli (39 milionów złotych) i obejmuje budowę i remont obiektów sportowych, domów kultury, internatów, szkół podstawowych i przedszkoli, projekty infrastrukturalne i inne. Planowane wydatki na najnowocześniejszą opiekę medyczną to niecałe 0,5 miliarda rubli (21,6 miliona złotych).

Wreszcie świadczenia dla weteranów pracy wynoszą niecałe 1,8 miliarda rubli (78 milionów złotych) i jest to pozycja, która najbardziej ucierpi na redystrybucji płatności na rzecz wojska.

Należy zaznaczyć, że obwód archangielski jest dotowany z budżetu państwa. Deficyt budżetowy regionu na 2024 rok wynosi prawie 15 miliardów rubli (650 milionów złotych), czyli ponad 10 procent wydatków. W zeszłym roku region miał najniższą jakość dróg ze wszystkich rosyjskich obwodów – zaledwie 13 procent dróg było w przyzwoitym stanie. Podobnie jest w przypadku przesiedleń ze zrujnowanych mieszkań: pod koniec ubiegłego roku szef Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin nazwał region jednym z najgorszych w tej kwestii. Według Bastrykina ponad 65 000 mieszkańców regionu żyje w zrujnowanych budynkach. W 2021 r. Izba Obrachunkowa opublikowała dane wskazujące, że region należy do najgorszych pod względem jakości wody – aż ponad 95 procent scentralizowanych źródeł zaopatrzenia w wodę nie spełniało norm sanitarnych!

Wcześniej Barents Observer donosił, że władze Archangielska powołały specjalną jednostkę do finansowania różnych projektów w okupowanym Melitopolu. Region przeznaczył na ten podmiot 342 miliony rubli (14,8 miliona złotych) w 2024 r. i ponad 300 mln (13 milionów złotych) w 2025 r. Według Nowej Gazety sąsiednia Republika Komi również wydaje podobne kwoty na terenach okupowanych przez Rosję.

Reportaż
„Chcę zobaczyć abramsa i na niego napluć!”. Wystawa zachodniego sprzętu wojskowego w Moskwie
2024.05.08 11:45

ur, pj/belsat.eu wg The Barents Observer

Aktualności