Wzmocni ochronę gazoportu i granicy z Królewcem. Litwa odtworzyła Straż Przybrzeżną


Litewska Straż Graniczna (VSAT) rozbudowuje swoje struktury i odtwarza infrastrukturę na pograniczu z Rosją i Białorusią. W ramach tego procesu w Kłajpedzie otworzona została Straż Przybrzeżna, która będzie odpowiedzialna za ochronę granicy morskiej na Bałtyku i Zalewie Kurońskim, a także infrastruktury nabrzeżnej, w tym gazoportu.

Kuter patrolowy Straży Przybrzeżnej Litwy.
Zdj. facebook.com/pasienislt

Minister spraw wewnętrznych Litwy Agnė Bilotaitė przybyła wczoraj z roboczą wizytą do Kłajpedy, gdzie uczestniczyła w uroczystości odtworzenia Straży Przybrzeżnej Straży Granicznej oraz prezentacji dowódcy. Został nim płk Juozas Rinkevčius.

– Wzmocnienie ochrony granicy państwowej jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Jeśli zmieni się sytuacja bezpieczeństwa w regionie, musimy być gotowi przeciwstawić się zagrożeniom związanym z ewentualnymi prowokacjami, atakami hybrydowymi i nielegalną migracją. Odtworzona Straż Przybrzeżna Straży Granicznej przyczyni się do lepszego zapewnienia ochrony granicy z Federacją Rosyjską i granicy morskiej, a także ochrony obiektów strategicznych. Ochrona granicy morskiej ma swoją specyfikę, dlatego przywiązujemy dużą wagę do przeszkolenia funkcjonariuszy nowej jednostki, zapewnienia nowoczesnych narzędzi pracy, nowoczesnego sprzętu i systemów monitorowania – powiedziała minister Bilotaitė.

Dowódca Straży Przybrzeżnej Litwy płk Juozas Rinkevčius.
Zdj. facebook.com/pasienislt

Od 1 stycznia tego roku odtworzona Straż Przybrzeżna będzie działała na odcinku granicznym w pobliżu granicy państwowej z Federacją Rosyjską i Łotwą, na wodach terytorialnych Bałtyku i Zalewu Kurońskiego, wybrzeżu, w portach morskich i lotniczych zlokalizowanych na obszarze działania. Ma to umożliwić szybsze zarządzanie ryzykiem, zwiększy szybkość reagowania na naruszenia granicy państwowej oraz zapewni sprawniejsze zarządzanie akcjami poszukiwawczo-ratowniczymi na miejscu katastrofy – wyjaśniło w komunikacie MSW Litwy.

Straż Przybrzeżna przyczyni się także do ochrony obiektów strategicznych – na kontrolowanym przez niego odcinku leży terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Kłajpedzie. Biorąc pod uwagę doświadczenia wojny na Ukrainie oraz stosunkowo niewielką odległość od terytorium Federacji Rosyjskiej, konieczne jest zapewnienie operacyjnego reagowania na ewentualne zdarzenia na terenie gazoportu.

Terminal LNG (gazoport) w Kłajpedzie.
Zdj. AB Klaipėdos Nafta

Odtworzenie formacji ma też zapewnić skuteczniejszą walkę z przemytem i nielegalną migracją. W jej skład wejść mają jednostki ds. migracji i wywiadu kryminalnego.

Litewska Straż Graniczna (VSAT) strzeże granicy morskiej o długości 119,65 km. Obecnie granicę Litwy na Bałtyku i Zalewie Kurońskim chronią nowoczesne systemy monitorowania granicy, w skład których wchodzą urządzenia radarowe, urządzenia termowizyjne i kamery dzienne. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca z armią litewską.

W listopadzie 2023 roku przed możliwością uruchomienia przez Rosję morskiego szlaku migracyjnego z obwodu kaliningradzkiego do Unii Europejskiej ostrzegał szef szwedzkiego Sztabu Obrony Michael Claesson.

– Można sobie wyobrazić, że z głównego terytorium Rosji przywozi się do Kaliningradu uchodźców, a stamtąd wyruszają oni łodzią. Może nie jest to scenariusz najbardziej prawdopodobny, ale niewątpliwie jest możliwy – stwierdził generał, komentując wtedy próbę wywołania przez Rosję kryzysu migracyjnego na granicy z Finlandią.

Wiadomości
Fińskie granice z Rosją pozostaną zamknięte
2024.01.11 14:04

Litwa uszczelnia granice z Rosją i Białorusią

W ramach wzmacniania ochrony granicy państwowej i zarządzania nielegalnymi przepływami migracyjnymi, litewskie MSW w tym roku planuje zwiększenie liczebności Straży Granicznej o 244 funkcjonariuszy, odnowienie pasa drogi granicznej wzdłuż zielonej granicy, zainstalowanie bariery fizycznej na terenach podmokłych oraz zapewnienie funkcjonariuszom wyposażenia w standardzie wojskowym.

Mostek kutra patrolowego Straży Przybrzeżnej Litwy.
Zdj. facebook.com/pasienislt

Na odcinku granicy państwowej z Białorusią rozpoczęto prace remontowe w pasie drogi granicznej, która przebiega w pobliżu bariery fizycznej i pasa kontrolnego. W pierwszym etapie prac planowany jest remont około 100 km drogi. W przypadku pozyskania dodatkowych środków prace remontowe drogi granicznej będą kontynuowane na kolejnym 253-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią.

Remont drogi granicznej umożliwi skuteczniejsze monitorowanie granicy państwowej, zapewni szybszą reakcję funkcjonariuszy na naruszenia granicy i przypadki uszkodzenia bariery fizycznej.

Dzięki staraniom VSAT i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na granicy Litwy z Białorusią w ciągu roku zainstalowano 530 km płotu i 360 km zasieków z drutu żyletkowego. Obecnie cały odcinek granicy z Białorusią jest pokryty przez nowoczesne systemy monitoringu granicznego. Na początku 2022 r. za pomocą systemów elektronicznych monitorowano jedynie 53,3 proc. graniczy z Białorusią.

Wiadomości
Wśród migrantów, którzy dostali się do Norwegii przez Rosję, byli szpiedzy FSB
2024.01.06 15:45

pj, ur/belsat.eu wg vrm.lrv.lt, SVT

Aktualności