Rosjanie, którym zakazano wyjazdu z kraju, muszą oddać paszporty państwu


Nowe przepisy weszły w życie z dniem dzisiejszym – donosi emigracyjny rosyjski portal Meduza. Zagraniczny paszport musi zostać zwrócony do instytucji, która go wydała w ciągu pięciu dni roboczych.

Paszport ma zostać – jak podkreślono na stronie internetowej rosyjskich aktów prawnych – „zdeponowany” w ciągu pięciu dni roboczych w organach, które go wydały (zazwyczaj w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwie Spraw Zagranicznych) lub w instytucjach państwowych, które ograniczyły swoim pracownikom podróżowanie za granicę.

Obowiązujące od dziś prawo ustanawia również procedurę „deponowania” paszportu zagranicznego w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym za granicą. Z misji dyplomatycznej paszport zostanie wysłany pocztą dyplomatyczną do Rosji – na „przechowanie”. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób rosyjscy dyplomaci będą naciskać na Rosjan za granicą, aby oddali swoje paszporty. W takim przypadku stracą oni wszelkie prawa do pobytu w innym kraju.

Wiadomości
Rosja. Urzędnicy muszą oddawać paszporty
2023.03.12 11:27

Według Radia Swoboda państwo rosyjskie może zakazać podróżowania za granicę z powodu „odpowiedzialności karnej, dostępu do tajemnic państwowych lub bankructwa”.

Prawo to dotyczy również poborowych. Ci, którzy oddali swoje paszporty, aby je odzyskać, będą musieli przedstawić dowód odbycia służby wojskowej.

lp/ belsat.eu wg Meduza, Radio Swoboda

Aktualności